Mahur saz semaisi (Kemençeci Nikolaki)

 
Mahur saz semaisi (Kemençeci Nikolaki)
Mahur Saz Semaisi
Beste: Kemençeci Nikolaki
Makam: Mahur
Usûl: Aksak Semai
İcra: Klasik Türk Sazları Beşlisi