Yüce dağ başında harman geç olur


Yüce dağ başında harman geç olur 
Yüce dağ başında harman geç olur
Bir tânem gel gel sevdiğim gel gel
Çirkinin yanında sabah güç olur vay
Perişânım vay vay
Ah gece gelme gündüz gel
Buluşalım vay vay
Tenhalarda menhalarda
Görüşelim vay vay

Beyler bahçesinde bülbüller şakır
Bir tânem gel gel sevdiğim gel gel
Sevdiğim yosmanın gözleri çakır vay
Perişânım vay vay
Ah gece gelme gündüz gel
Buluşalım vay vay
Tenhalarda menhalarda
Görüşelim vay vay

Beste: Anonim
Güfte: Anonim
Makam: Gerdaniye
Usûl: Sofyan
Form: Türkü
İcra: Gönül Akkor

Dü çeşm-i mest-i hâb-ı nâze kanmış


Dü çeşm-i mest-i hâb-ı nâze kanmış 
Dü çeşm-i mest-i hâb-ı nâze kanmış
Henüz mahmurum uykudan uyanmış
Nigâhı rengi neş'eyle boyanmış
Henüz mahmurum uykudan uyanmış

Saba nazikdir ol yar incidirsin
Gülen çeşminde nem var incidirsin
Aman sert esme zinhar incidirsin
Gülen çeşminde nem var incidirsin

Beste: Rifat Bey
Güfte: ?
Makam: Gülizar
Usûl: Devr-i Hindî
Form: Şarkı
İcra: Gönül makamı

Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler


Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler 
Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler

Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler
Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler
Döndüler sonra hatadır diye kakül dediler
Gonca-i lâl-i şeker handesine gül der iken
Yanılıp zaika-sencân-ı heves mül dediler

Beste: Sultan III.Selim (İlhâmî)
Güfte: Bağdadlı Esad Efendi
Makam: Sûzidilârâ
Usûl: Hafif
Form: Murabba Beste
İcra: Münir Nurettin Selçuk

Dil rûbasın sevdiğim yoktur nâzîrin bî riyâ


Dil rûbasın sevdiğim yoktur nâzîrin bî riyâ 
Dil rûbasın sevdiğim yoktur nâzîrin bî riyâ
Dil rûbasın sevdiğim yoktur nâzîrin bî riyâ
Doldu gönlüm lem'a-i aşkınla oldu neş'ezâ
Nerkis-i mestânına canlar dayanmaz ey şehâ
Sensin ey ümmid-i aşkım derdime ancak rehâ

Beste: Hâfız Mehmet Eşref Efendi
Güfte: ?
Makam: Hüseyni
Usûl: Devrihindi
Form: Şarkı
İcra: Alâeddin Yavaşca

Biyâ ki kadd-i tü der bâğ-ı can nihâl-i menest


Biyâ ki kadd-i tü der bâğ-ı can nihâl-i menest 
Biyâ ki kadd-i tü der bâğ-ı can nihâl-i menest

Biyâ ki kadd-i tü der bâğ-ı can nihâl-i menest
Biyâ ki kadd-i tü der bâğ-ı can nihâl-i menest
Meh-i cemâl-i tû hurşîde bi-zevâl-i menest
Be bağ-ı aşkı tû ey serv-i kad men an mûrgam
Ki kâinat-ı ser-â-ser be zir-i bâl-i menest

Beste: İlya Efendi
Güfte: İlya Efendi
Makam: Sâzkar
Usûl: Yürük Semai
İcra: Bekir Sıtkı Sezgin

Hicranla harâb oldu da sevdâ eli gönlüm


Hicranla harâb oldu da sevdâ eli gönlüm 
Hicranla harâb oldu da sevdâ eli gönlüm
Hicranla harâb oldu da sevdâ eli gönlüm
Uslanmadı gitti deli gönlüm deli gönlüm
Cânan diye hicran diye can vermeli gönlüm
Uslanmadı gitti deli gönlüm deli gönlüm

Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Vecdi Bingöl
Makam: Neveser
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Minür Nurettin Selçuk

Geçti sevdalarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün


Geçti sevdalarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün 
Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyâr oldum bugün
Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyâr oldum bugün
Ak pak olmuş saçlarımla bî-karâr oldum bugün
Bir muhabbet neş'esiyle ilkbahâr oldum bugün
Ben huzurunda yer öptüm, tacidâr oldum bugün

Beste: Nuri Halil Poyraz
Güfte: Hüseyin Siret Özsever
Makam: Bayati
Usûl:Ağır Aksak
Form: Şarkı
İcra: Ayşe Taş

Aynı güftenin Şükrü Tunar tarafından Hüseyni makamındaki bestesi için lütfen buraya tıklayınız.

Beğendim seni efendim geçmem aslâ ben

Beğendim seni efendim geçmem aslâ ben
Beğendim seni efendim geçmem aslâ ben

Beğendim seni efendim geçmem aslâ ben
Beğendim seni efendim geçmem aslâ ben
Kurtuluş yoktur cânım elimden
Ölsem bırakmam ey şûh seni ben
Kurtuluş yoktur cânım elimden

Beste: Dede Efendi
Güfte: ?
Makam: Ferahnak
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
İcra: Seçil Ak Kutlu

Ah benim âfet-i cihânım


Ah benim âfet-i cihânım 
Ah benim âfet-i cihânım
Ah benim âfet-i cihânım
Ah yoluna fedâ bu cânım
Ah dili dost kalbi düşmanım
Ah ağam etme bu edâyı
Ah paşam etme bu cefâyı

Beste: Dellalzâde
Güfte: Yahyâ Nazîm Efendi
Makam: Yegâh
Usûl: Aksak Semâî
Form: Şarkı
İcra: Recep Birgit