Şu salkım söğüdün altı dâimâ

Şu salkım söğüdün altı dâimâ
Şu salkım söğüdün altı dâimâ

Şu salkım söğüdün altı dâimâ
Gel kız sana olsun kuytu bir yuva
Koyun sürüsünü bırak bir yana
Yüreğimde gel gel aşkını ara

Beste: Şemsettin Ziya Bey
Güfte: Şemsettin Ziya Bey
Makam: Uşşak
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Vedat Gürsel

Hangi bağın bağbanısan gülüsen

Hangi bağın bağbanısan gülüsen
Hangi bağın bağbanısan gülüsen

Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen
Aldın aklım ettin beni deli sen amman
Aldın aklım ettin beni deli sen amman

Kırk yıl geçse gine benim yarimsen, yarimsen
İsterim ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman

Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman

Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var
Fitil işler yüreğimde yaram var amman
Fitil işler yüreğimde yaram var amman

Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman

Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman

Yöre: Diyarbakır
Kaynak kişi: Ramazan Şenses
Derleyen ve notaya alan: Ahmet Yamacı
İcra: Celal Güzelses

Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan

Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan
Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan

Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan
Seyl-i hûn efşân-ı aşkınla gönüldür çağlayan
Dilleri müjgân deler canlar yakar ebrûlerin
Seyl-i hûn efşân-ı aşkınla gönüldür çağlayan

Beste: Zeki Arif Ataergin
Güfte: ?
Makam: Hicazkar
Usûl: Ağır Aksak
Form: Şarkı
İcra: Bekir Sıtkı Sezgin

Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim

Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim
Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim

Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim
Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim
Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim
Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim

Beste: Lem'i Atlı
Güfte: Semih Mümtaz
Makam: Muhayyer
Usûl: Sengin Semai
Form: Şarkı
İcra: Ayla Büyükataman

Hâleli gözlerin hayâle döndü

Hâleli gözlerin hayâle döndü
Hâleli gözlerin hayâle döndü

Hâleli gözlerin hayâle döndü
Aşkımın ateşi melâle döndü
Gönlümde hüzün var yaklaştı akşam
Ömrümün güneşi zevâle döndü

Hayâlsiz bir ömür durgun bir gölmüş
Sevdâsız bir hayat susuz bir çölmüş
Sevmek sevilmekmiş cihânın zevki
Râşesiz bir gönül farzet ki ölmüş

Beste: Bimen Şen
Güfte: ?
Makam: Hüzzam
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
İcra: Zeki Müren

Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış

Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış

 Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
Sâye endâz-ı kerem bir nâhl-i dilcû kalmamış
Teşne-gânın çak çak olmuş leb-i hâhişkeri
Çeşme-sâr-ı merhamette bir içim su kalmamış

Beste: Bolahenk Nuri Bey
Güfte: Nâbi
Makam: Bayâti
Usûl: Devr-i kebir
İcra: Kani Karaca


Not: Nâbi'nin şiirinin tamamı aşağıdadır.

Gül-sitân-ı dehre geldik reng yok bû kalmamış
Sâye-endâz-ı kerem bir nahl-i dil-cû kalmamış

Eylemiş der-beste dükkânın tabîb-i rüzgâr
Hokka-i pîrûze-i gerdûnda dârû kalmamış

Teşne-gânın çâk çâk olmuş leb-i hâhiş-keri
Çeşme-sâr-ı merhametde bir içim su kalmamış

Kadrin anlar yok bilür yok her dür-i sencîdenin
Çârsû-yi kaabiliyyetde terâzû kalmamış

Ceyş-i gamdan kande itsün ilticâ ehl-i niyaz
Kal'a-i himmetde Nâbî burç ü bârû kalmamış

Bir deli gönlün var bir kırık sazın

Bir deli gönlün var bir kırık sazın
Bir deli gönlün var bir kırık sazın

Bir deli gönlün var bir kırık sazın
Çırpınır durursun doğdun doğalı
Elinde bir derin hıçkırık sazın
Deli gönlün gibi o da yaralı
Varsın deli gönlün ağlasın dursun
Göz yaşın sel gibi çağlasın dursun
Bağrını bir acı dağlasın dursun
Söyle hiç güldün mü âşık olalı
Bir deli gönlün var bir kırık sazın
Çırpınır durursun doğdun doğalı

Beste: Selahattin Pınar
Güfte: Munis Faik Ozansoy
Makam: Neva
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Hasan Eylen

Ömrün bu hazân mevsimi hep âh ile geçti

Ömrün bu hazân mevsimi hep âh ile geçti
Ömrün bu hazân mevsimi hep âh ile geçti

Ömrün bu hazân mevsimi hep âh ile geçti  
Âlemde felek zulmedecek bir beni seçti
Rûhum bu hayatın yalnız zehrini seçti
Âlemde felek zulmedecek bir beni seçti

Beste: Yekta Akıncı
Güfte: Nahit Hilmi Özeren
Makam: Rast
Usûl:Sengin semai
Form: Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Hangi derde müptelasın nedir feryadın gönül

Hangi derde müptelasın nedir feryadın gönül
Hangi derde müptelasın nedir feryadın gönül

Hangi derde müptelasın nedir feryadın gönül
Bazı durgun bazı coşkun bazı yorgunsun gönül
Fer mi kaldı ağlamaktan gözlerimde ah gönül
Bazı durgun bazı coşkun bazı yorgunsun gönül

Beste: Nihat Adlim
Güfte: Cavidan Birkan
Makam: Hicaz
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Dilek Türkan

Hey hey diye hânendeler ettikçe terâne

Hey hey diye hânendeler ettikçe terâne
Hey hey diye hânendeler ettikçe terâne

Hey hey diye hânendeler ettikçe terâne

Hey hey diye hânendeler ettikçe terâne
Bir vecd ü safâ hissi gelir ehl-i dilâne
Sâkî edecek devr-i kadeh meclis-i meyde
Bir neş'e gelir ez serv-i nev bu dil-i câne

Terennüm:
Ah ten ni nâ dir nâ ten te ne dir ten
Ah sana hep bende efendim
Bütün âlem bende ah ola âsûde dilân
Vaslın ile sâyende

Beste: Zekai Dede
Güfte: ?
Makam: Neva kürdi
Usûl: Yürük Semai
İcra: Kani Karaca

Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ

Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ
Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ

Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ
Görmedim bir kez nigâh-ı lûtf ile ondan vefâ
Nar-ı çevriyle karâb olsan da etmem iştikâ
Dilrüba-yı kişver-ü âlem o meh şimdi cânâ

Beste: Dede Efendi
Güfte: ?
Makam: Neva
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Hayli demler ızdırab-ı aşkını çekmiş iken

Hayli demler ızdırab-ı aşkını çekmiş iken
Hayli demler ızdırab-ı aşkını çekmiş iken

Hayli demler ızdırab-ı aşkını çekmiş iken
İltifâtınla reha buldu gönül ey gülbeden
Serv-i nâzım rûyini her ruz-û şeb gördükçe ben
İltifâtınla reha buldu gönül ey gülbeden

Beste:Kanuni Hacı Arif Bey
Güfte: ?
Makam: Sultanıyegah
Usûl: Ağır Aksak
Form: Şarkı

Dilde sevda sinede dağı firak

Dilde sevda sinede dağ-ı firak
Dilde sevda, sinede dağ-ı firak

Dilde sevda, sinede dağ-ı firak
Başıma derd oldu derdin, derde bak
Canını yaktı benim bu iştiyak
Başıma derd oldu derdin, derde bak.

Beste: Bîmen Şen
Gufte: ?
Makam: Segâh
Form: Şarkı
Usul: Aksak

Parasızsın iki gözüm- Voyvo

Parasızsın iki gözüm
Sana yoktur hiçbir sözüm
Paralıda bil ki gözüm
Haydi beyim Voyvo! Voyvo!...

Bak elinde kırık baston
Oynuyorsun hem çarliston
Züğürtlerle işim yoktur
Haydi beyim Voyvo! Voyvo!...

İskarpinin altı yama
Züppeliğin sonu caba
Yanaşılmaz böyle dama
Haydi beyim Voyvo! Voyvo!...

Beste: Kaptanzade Ali Rıza Bey
Güfte: M. M. Hanım
Form: Fokstrot

Bar çiçeği

Bar çiçeği
Bar çiçeği

Bar çiçeği

Barda gezerek
Gözler süzerek
Aldatırım ben
Diller dökerek

Aşka inanma
Seviyor sanma
Sakın aldanma
Vallah yalandır

Bu ne beyaz ten
Yaktın beni sen
Aç kollarını
Geliyorum ben

Aşka inanma
Seviyor sanma
Sakın aldanma
Vallah yalandır

Yakınsın cana
Dil dökme bana
Göster keseni
Gelirim sana

Aşka inanma
Seviyor sanma
Sakın aldanma
Vallah yalandır

Beste: Kaptanzade Ali Rıza Bey
Form: Fokstrot
İcra: Saadet Hanım, Mürşide Hanım