Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali

Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali
Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali

Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali
Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali
Kıble oldu bana dostun cemâli
Râhi aşka süvâr olup gitmeye
Ey efendim nice bilsin bu hâli

Ben o yârin bendesiyim, bende-i efgendesiyim
Bahçesinde bülbülüyüm, cânım güldür cemâli

Bir kerrecik gören ol gül cemâli
Mahzun gibi olur anın her hâli
Tanburinin arzı hâli nağmesi
Halk içinde ben bulsam kemâli

Ben o yârin bendesiyim, bende-i efgendesiyim
Bahçesinde bülbülüyüm, cânım güldür cemâli

Beste: Tanbûri Mustafa Çavuş
Güfte: Tanbûri Mustafa Çavuş
Makam: Hisar Buselik
Usûl: Düyek
Form: Şarkı

Kış geldi firâk açmadadır sîneme yâre


Kış geldi firâk açmadadır sîneme yâre 
Kış geldi firâk açmadadır sîneme yâre

Kış geldi firâk açmadadır sîneme yâre
Kış geldi firâk açmadadır sîneme yâre
Vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare
Bâri bulayım söyle de sen derdime çâre
Vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare

Beste: Şevki Bey
Güfte: Saffet Bey
Makam: Hicaz
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Serap Mutlu Akbulut

Sen bu yerden gideli ey saçı zer

Sen bu yerden gideli ey saçı zer
Sen bu yerden gideli ey saçı zer
Sen bu yerden gideli ey saç-ı zer
Seni söyler bana dağlar dereler
Gayret-i ahım ile bad inler
Seni söyler bana dağlar dereler

Beste: Şevki Bey
Güfte: Recâizâde Mahmut Ekrem
Makam: Hicaz Hümayun
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Tülin Korman

Aldı aklım bir gonca leb

Aldı aklım bir gonca leb
Aldı aklım bir gonca leb
Aldı aklım bir gonca leb
Şive engiz şuh-i meşreb
Gördüm bir mah, mah-ı taban
Tavşan mı ahu mu acep
Aman aman kaşı keman
Tavşan mı ahu mu acep

Bakınca çeşm-i gazele
Koparır mecliste nâle
Gezdirir elde piyale
Tavşan mı ahu mu acep
Aman aman kaşı keman
Tavşan mı ahu mu acep

Beste: Sultan 2. Mahmut
Güfte: ?
Makam: Mahur
Usûl: Aksak
Form: Tavşanca
İcra: Yaprak Sayar

Ne ararsan sende mevcut


Ne ararsan sende mevcut
Ne ararsan sende mevcut

Ne ararsan sende mevcut
Ne ararsan sende mevcut
Zevk mevsimi etti vürut
Bütün alem oldu hoşnut
Zevk mevsimi etti vürut

Zevk eyle seni çok görmez el
Bu ânâ dek kırmadın tel
Olmaz sana kimse engel
Zevk mevsimi etti vürut

Beste: Sultan 3. Selim (İlhami)
Güfte: Sultan 2. Mahmut (Adlî)
Makam: Mahur
Ulûl: Düyek
Form: Tavşanca
İcra: Ümit Yazıcı

Şâd eyledü cân-ü dilimi rûhi revânım


Şâd eyledü cân-ü dilimi rûhi revânım
Şâd eyledü cân-ü dilimi rûhi revânım
Şâd eyledü cân-ü dilimi rûhi revânım
Kurbân edeyim râhına nakdî dil-ü cânım
Dil sende gözüm sende ne var sende efendim

İhsânına mümkün mü teşekkür efendim
Tâ'dât edemez serde hezâr olsa zebânım
Dil sende gözüm sende ne var sende efendim

Beste: Dede Efendi
Güfte: ?
Makam: Sultânî Yegâh
Usul: Yürük Semai
İcra: Tülin Kuşoğlu

Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum

Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum
Bir haber almıyorum, ağlıyorum, inliyorum
Seni ruhum soruyor kuşlara, yıldızlara
Bir haber almıyorum, ağlıyorum, inliyorum
Beste : Şemseddin Ziya Bey
Güfte : ?
Makam : Şehnâz
Usûl : Aksak
Form: Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Biz Çamlıcanın üç gülüyüz

Biz Çamlıcanın üç gülüyüz
Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz
Aşk bahçesinin bülbülüyüz
Dillerde gezer söyleniriz
Gamsız yaşarız eğleniriz

Yalnız gezene söz atarız
Naz eyleyene biz çatarız
Yüz bin kokulu gül satarız
Vallahi cana can katarız

Beste: Yesari Asım Arsoy
Güfte: Yesari Asım Arsoy
Makam: Sultaniyegah
Usûl: Sofyan
Form: Şarkı
İcra: Nazlı Kanaat

Doldur ey saki bu cem bezminde bir gün mey biter

Doldur ey saki bu cem bezminde bir gün mey biter
Doldur ey saki bu cem bezminde bir gün mey biter
Doldur ey saki bu cem bezminde bir gün mey biter
Boş kalır fâni kadehler tel susar heyhey biter
Dem geçer devran döner hicran biter her şey biter
Boş kalır fâni kadehler tel susar heyhey biter

Beste: İsmail Hakkı Nebiloğlu
Güfte: Kesriyeli Sıdkı Bey
Makam: Yegah
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
İcra: Recep Birgit

Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla

Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla
Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla
Hicranımı kalbinde inancın gibi sakla
Mahzun gönül ümmid-i visal gelmiyor akla
Mızrabımı göğsünde mücevher gibi sakla

Beste: Çinuçen Tanrıkorur
Güfte: Ali Ulvi Kurucu
Makam: Hüzzam
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Siyah gözde bir keder

Siyah gözde bir keder
Siyah gözde bir keder

Siyah gözde bir keder
Siyah gözde bin keder
Pınarlarda inciler
Solan dudak ah eder
Elem dolu geceler

Siyah gözler gülmeli
Âşıka sır vermeli
Sevmeli ah sevme
Bûse dolu geceler

Aşkı tek bilensin sen
Sinede alevsin sen
Bilinmez kiminsin sen
Şüphe dolu geceler

Beste: Selahattin İçli
Güfte: Selahattin İçli
Makam: Selahattin İçli
Usûl: Devri Hindi
Form: Şarkı
İcra: Esma Başbuğ