Bir gün olacak ben gibi nâçâr kalacaksın


Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr kalacaksın 
Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr kalacaksın
Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr kalacaksın
Kendin gibi bir zâlime dü-çâr olacaksın
Geçmedi bu gün nâz ü niyâzım sana amma
Bir gün gelecek sen de bana yalvaracaksın

Beste: Bîmen Şen
Güfte: Ahmet Râsim Bey
Makam: Hüseyni
Usûl: Sengin Semâî
Form: Şarkı

Senin yazın kışa benzer


Senin yazın kışa benzer
Senin yazın kışa benzer
Senin yazın kışa benzer
Bir sevdalı başa benzer
Çok içmiş sarhoşa benzer
Duman eksilmeyen dağlar
Oy dağlar ulu dağlar

Mor menevşe boyun eğmiş
Yapracığı suya değmiş
Yazın yeşil kemha giymiş
Kışın sade giyen dağlar
Oy dağlar ulu dağlar

Selviye benzer meşesi
Delolup aşka düşesi
Top top olmuş menevşesi
Burcu burcu kokan dağlar
Oy dağlar ulu dağlar

Beste: sadettin kaynak
Güfte: Âşık Hasan
Makam: Hüseyni
Usûl: Curcuna
İcra: Elif Güreşçi

Dalında solarken akşamın gülü


Dalında solarken akşamın gülü
Dalında solarken akşamın gülü
Dalında solarken akşamın gülü
Ufuktan çözülmüş güneşin tülü
Dinlerken kırlarda yanık bülbülü
İçmesem bir türlü içsem bir türlü

Akşam üstü çatlamış kerahet demi
Kurmuştur erenler meclisi cemi
Başımdan eserken hicran meltemi
İçmesem bir türlü içsem bir türlü

Dediler meyhane ilham bağıdır
Kafuri kadehler elem dağıtır
Her yudum bizin için haz ırmağıdır
İçmesem bir türlü içsem bir türlü

Beste: Arif Sâmi Toker
Güfte: Arif Sâmi Toker
Makam: Uşşak
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
İcra: Arif Sâmi Toker 

Tutam yar elinden tutam çıkam dağlara dağlara


Tutam yar elinden tutam çikam dağlara dağlara 
Tutam yar elinden tutam çıkam dağlara dağlara
Tutam Yar Elinden Tutam
Çıkam Dağlara Dağlara
Olam Bir Yareli Bülbül
İnem Bağlara Bağlara

Birin Bilir Binin Bilmez
Bu Dünya Kimseye Kalmaz
Yar İsmini Desem Gelmez
Düşer Dillere Dillere

Emrah Der Ki Bu Günümdür
Arşa Çıkan Tütünümdür
Yare Gidecek Günümdür
Düşsem Yollara Yollara

Beste: Fehmi Tokay
Güfte: Vanlı Emrah
Makâm: Hüseynî
Usûl: Curcuna

Köşküm var deryaya karşı


Köşküm var deryâya karşı
Köşküm var deryâya karşı
Köşküm var deryâya karşı
Durmaz akar gözüm yaşı
Sevdadır her işin başı
Var gönül var git seyreyle (amân amân amân)
Gel bana söyle

Elmayı nâzik soyarlar
Çini tabağa koyarlar
Güzeli candan severler
Var gönül var git seyreyle (amân amân amân)
Gel bana söyle

Yöre: Rumeli
Makam: Hüseyni
Usûl: Nim Sofyan
İcra: TRT Korosu

Başımızda kavak yeli eser durur deli deli


Başımızda kavak yeli eser durur deli deli 
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli

Başımızda kavak yeli eser durur deli deli
Başımızda kavak yeli
Eser durur deli deli
Gönlümüzde sevda seli
Akar durur deli deli

Bilinmez ki neylemeli
Gönlüm nasıl eylemeli

Açılmış gonca gülümüz
Yeşile döndü çölümüz
Sevgi dolu şu ömrümüz
Geçer gider deli deli

Bilinmez ki neylemeli
Gönlüm nasıl eylemeli

Başımızda kavak yeli
Eser durur deli deli

Beste: Erdoğan Berker
Güfte: Yılmaz Yüksel
Makam: Hüseyni
Usûl: Düyek
Form: Fantezi

Sînemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı


Sînemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı 
Sînemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı
Sînemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
N'olaydı yâr n'olaydı yâr bâde dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icâd olaydı

Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı
N'olaydı yâr n'olaydı yâr bâde dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icâd olaydı

Beste: Harputlu Hâfız Hayri
Güfte: Harputlu Hâfız Hayri
Makam: Hüseyni (Gerdaniye)
Usûl: Curcuna
Form: Türkü

Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır


Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır 
Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır

Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır
Sevda denilen şey yaşayan hâtıralardır
Sevmek de sevilmek de bahar ömrü kadardır
Sevda denilen şey yaşayan hâtıralardır

Beste: Selahattin İnal
Güfte: Necdet Atılgan
Makam: Hüseyni
Usûl: Sofyan
Form: Şarkı
İcra: Tuğçe Pala

Haticem saçlarını dalga dalga taratmış

Haticem saçlarını dalga dalga taratmış
Haticem saçlarını dalga dalga taratmış
Haticem saçlarını dalga dalga taratmış
Tanrı bizi topraktan onu nurdan yaratmış
Kız Hatice Hatice, kaçalım gel bu gece
El ayak çekilince bahçeye gel gizlice
Vay vay vay vay vay vay benim olasın
Vay vay vay vay Haticem Haticem Haticem vay

Güzele doyum olur sana hiç doyum olmaz
Haticem kalk gidelim bizi hiç duyan olmaz
Kız Hatice Hatice kaçalım gel bu gece
El ayak çekilince bahçeye gel gizlice
Vay vay vay vay vay vay benim olasın
Vay vay vay vay Haticem Haticem Haticem vay

Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Sadettin Kaynak
Makam: Hüseyni
Usûl: Sofyan
Form: şarkı

Meşeli dağlar meşeli Bursanın ufak tefek taşları


Meşeli dağlar meşeli, Bursa'nın ufak tefek taşları 
Meşeli dağlar meşeli, Bursa'nın ufak tefek taşları
Meşeli dağlar meşeli (2)
İçinde halı döşeli (2)
Kül oldum aşka düşeli (2)
A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim
A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim

Hamamın üçtür kurnası (2)
Üçünde üç kız yunası (2)
Üç kızın biri benim olası (2)
A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim
A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim

Bursa'nın ufak tefek taşları (2)
Keman olmuş o yarimin kaşları (2)
Bir omuzdan bir omuza saçları (2)
A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim
A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim

Makam: Hüseyni
Usûl: Aksak
Form: Türkü
İcra: Müzeyyen Senar
 

Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ


Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ

Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ
Kıl terahhum âşık-ı meftûnuna ey meh-likâ
Dil harâb olmaktadır arzû-yı vaslınla senin
Nâ-ümîd etme kerem kıl bendene ey pür-cefâ

Beste: Tanbûri İzak Efendi
Güfte: ?
Makam: Gülizar
Usûl: Zincir
Form: Beste:
İcra: İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu