Yar değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarab şimdi

Yar değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarab şimdi 
Yar değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarab şimdi

Yar değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarab şimdi
Yar değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarab şimdi
N'ola gelsen, açılsak biz dahi ey gonca leb şimdi
Seni hercai bir âfet kopar derlerdi tıfl iken
Benim âşûb-i devrânım o sözler çıkdı hep şimdi

Beste: Yahya Nâzım Çelebi
Güfte: Yahya Nâzım Çelebi
Makam: Bayati
Usûl: Nim Devir
Form: Beste

Sâye zedân serv-i sehî dûş-i nihân kenârıma vay

Sâye zedân serv-i sehî dûş-i nihân kenârıma vay
Sâye zedân serv-i sehî dûş-i nihân kenârıma vay
Âteş-i aşkı pür şerer âmade ez cenârıma

Evki dered melce-ü mava keremet  sıhhatıma vay
Bende-i dirini tü em vay menem vay hâki rehi
Dini tüem vay menem vay avâre dilem yâr yâr
Bîçâre menem dost maili yek ruhunda menem
Âşık-ı zârem bende menem vay

Şûle-i câm-ı lâl-i mey nağme-i cân cüdâ ziney
Perde-i maderi direy tabi rûh-i nigârıma

Beste: Küçük Mehmet Ağa
Güfte: ?
Makam: Acembuselik
Usûl: Yürük Semai

Böyle ikrar ilen böyle yolunan

Böyle ikrar ilen böyle yolunan
Böyle ikrar ilen böyle yolunan

Böyle ikrar ilen böyle yolunan
Böyle ikrar ilen böyle yolunan
Cefalı yar bana lazım değilsen (Mihnetli yar bana lazım değilsen)
Deli gönül sevmiş vazgelmek olmaz
Cefalı yar bana lazım değilsen

Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Gönül kalk gidelim sılaya doğru (Gönül kalk gidelim Hüseyne doğru)

Bülbülün davası hep güllerinen
Senin şirin dilin yâd ellerinen
Çık zalim sevdiğim engellerinen
Görünme gözüme lazım değilsen

Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Gönül kalk gidelim Hüseyne doğru (Gönül kalk gidelim sılaya doğru)

Bülbül ah eyleyip kanlar ağladı
Didem yaşı sel sel oldu çağladı (Çeşmim (Gözüm) yaşı sel sel oldu çağladı)
Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Tutma salacamdan lazım değilsen (Kılma namazımı lazım değilsen)

Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Gönül kalk gidelim Hüseyne doğru

Yöre: Erzincan
Kaynak kişi: Ali Ekber Çiçek
Derleyen ve notaya alan: Nida Tüfekçi
İcra: Ali Ekber Çiçek

Gönül gel seninle muhabbet edelim

Gönül gel seninle muhabbet edelim
Gönül gel seninle muhabbet edelim
Gönül gel seninle muhabbet edelim
Araya kimseyi alma sevdiğim
Ya benim kimim var kime yalvarayım
Kaldır kalbindeki karayı gönül

Dünya için gül benzini soldurma
Halden bilmeyene halin bildirme
Tabip olmayana yaran sardırma
Azdırırsın bir gün yarayı gönül

Solmazsa dünyada güzeller solmaz
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Yalan dolan ile sofuluk olmaz
Mümin olan bekler berayı gönül

Derviş Ali’m öğüt verir özüne
Gönül lütfeyledi geldi sözüne
Azrail konarsa göğsün düzüne
O zaman görürsün karayı gönül

Yöre: Erzincan
Derleyen: Ali Ekber Çiçek
Notaya alan: Can Etili
İcra: Ali Ekber Çiçek

Acem peşrev

Acem peşrev (Nuri Halil Poyraz)
Acem peşrev (Nuri Halil Poyraz)
Beste: Nuri Halil Poyraz
Makam: Acem
Usûl: Fahte
Form: Peşrev
İcra: Salih Bilgin

Suzinak Saz Semaisi

Suzinak Saz Semaisi
Suzinak Saz Semaisi
Suzinak Saz Semaisi
Beste: Kemençeci Nikolaki
Makam: Suzinak
Usûl: Aksak Semai

Firkatine can dayanmaz

Firkatine can dayanmaz
Firkatine can dayanmaz
Firkatine can dayanmaz
Sensiz hayata inanmaz
Her zaman görse de kanmaz
Gönül sevmekten usanmaz

Sevilmeye pek lâyıksın
Gönül almakta hâzıksın
Tab'ıma pek muvâfıksın
Gönül sevmekten usanmaz

Beste: Şekerci Cemil Bey
Güfte: ?
Makam: Suzinak
Usûl: Curcuna
İcra: Hilal Çelebi

Dut ağacı boyunca

Dut Ağacı Boyunca (Ezginin Günlüğü)


Dut ağacı boyunca
Dut yemedim Doyunca
Yari halvette gördüm
Sarılmadım doyunca
Aycan Aycan
Yari halvette gördüm
Sarılmadım doyunca

Benim balam kime neyler
Körpe balam bana neyler
Benim balam,ay balam
Körpe balam bana neyler

Gedirdim yavaş yavaş
Ayağıma deydi taş
Senden bana yar olmaz
Gel olak bacı gardaş
Aycan Aycan
Senden bana yar olmaz
Gel olak bacı gardaş

Benim balam kime neyler
Körpe balam kime neyler
Benim balam ay balam,ah
Körpe balam ay balam

Yöre: Azerbaycan