Müptela-yı gam olan rahat-ı dünya bilmez

Müptela-yı gam olan rahat-ı dünya bilmez
Müptela-yı gam olan rahat-ı dünya bilmez
Müptela-yı gam olan rahat-ı dünya bilmez
Zehr-i hicrana kanan lezzet-i sahba bilmez
Sair-i deşt-i elem nüzhet-i sahba bilmez
Rind-i deryaya dalan sahil-i hülya bilmez

Beste: Şevki Bey
Güfte: Mehmet Hafid Bey
Makam: Uşşak
Usûl: Aksak
İcra: Güler Basu Şen

Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam

Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam
Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam
Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam
Kalbimde şifasız yaralar açtı bu akşam
Ben göz yaşı döktüm o ateş saçtı bu akşam
Kalbimde şifasız yaralar açtı bu akşam

Beste: Melahat Pars
Güfte: ?
Makam: Uşşak
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Vedat Kaptan Yurdakul

Hem sohbet-i dildar ile mesrur idik evvel

Hem sohbet-i dildar ile mesrur idik evvel 
Hem sohbet-i dildar ile mesrur idik  evvel
Hem sohbet-i dildar ile mesrur idik  evvel
Bir bant-ı müsait deyu meşhur idik evvel
İşkesle sifal ile mey içsek n'ola şimdi
Gayret- füken-i kase-i fağfur idik evvel

Beste: Buhurizâde Mustafa Itrî Efendi
Güfte: ?
Makam: Pençgah
Usûl: Firengifer
İcra: Meral Uğurlu

Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd-u handan vaktidir

Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd-u handan vaktidir
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd-u handan vaktidir

Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd-u handan vaktidir
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd-u handan vaktidir
Bezmi zevke hâzır oldular ki ihsan vaktidir
Zevk-u şevk-i tâcidârıdır dir cihân şâkir gerek
Bu teşekkür bezm-ine hâzır olur ins-ü melek
Hey hey hey dost dost dost ah ah ah ah ah ah
Yârim a murad-ı men
Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ha Yârim
Oh Hu Oh Hu Oh Hu Oh Hu Mîrim
Bu Teşekkür Bezmine Hazır Olur İns-ü Melek
(Meyan)
Ta Dim Dim Dim Dim Dim
Ta Dir Ta Dir Ta Dir Ta Dir
Ta Dere Til Lil Lil Lil Lil Lil
Lâ Na De Re Til Lil Le Ne Ta Dir Ten
Sûr-u Şâh-dır, Meserret Vaktidir Tebrük İçün
İçtima-î Neyyireyn Eyler Safâsından Felek
(Terennüm)
İçtima-î Neyyireyn Eyler Safâsından Felek

Beste: Dellalzade
Güfte: Mehmet Şakir Dede
Makam: Ferahnak
Usûl: Muhammes
İcra: Meral Uğurlu

Gönüller uğrusu bir yâr-i amânım var

Gönüller uğrusu bir yâr-i amânım var 
Gönüller uğrusu bir yâr-ı amânım var
Gönüller uğrusu bir yâr-ı amânım var
Güzeller içre güzel şûh u dilistânım var
Cefâna sabridemem cevrine tahammül güç
Terahhum eyle a cânım benim de cânım var
Nâzına hayrân olayım gel amân amân

Ter dil li lâ dil ten terdilli terdilli ten
Amân amân gülüm vay ey yâr
*********
Dilistân: gönül alan,kendine bağlayan
Terahhum eylemek: acımak
Cefâ: eziyet etme
Cevr. Haksızlık edip incitme
İçre: içinde
Bîaman (bîeman): Acımasız

Beste: Kara İsmail Ağa
Güfte: ?
Makam: Hüseyni
Usûl: Yürük semai - Sengin semai
İcra: Meral Uğurlu

Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez

Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez
Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez
Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez
Tat zevkini ömrün ki  giden gün geri dönmez
Zannetme ki aşk âteşi kalb neşesi sönmez
Tat zevkini ömrün ki giden gün geri dönmez

Beste: Ferit Sıdal
Güfte: Rıza Polat Akkoyunlu
Makam: Evcara
Usûl: Aksak
Form: şarkı
İcra: Güler Basu Şen

Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz

Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz
Dâm-ı hayal-i zülfe düşüp kaldı gönlümüz
Her dem visâl-i vâd ile aldar o işvebaz
Bahr-i ümmid-i vasla gelüp daldı gönlümüz

Beste: Tanburi İzak Efendi
Güfte: ?
Makam: Gülizar
Usûl: Aksak Semai
İcra: Kani Karaca

Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış

Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış
Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış
Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış
Tertemiz hislerine günah nedir katmamış
Arzu duymuş güzele, kollarında yatmamış
Tertemiz hislerine günah nedir katmamış

Beste: Ferit Sıdal
Güfte: Sedat Ergintuğ
Makam: Rast
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
İcra: Hüdai Aksu

Sultaniyegah Medhal

Sultaniyegah Medhal
Sultaniyegah Medhal
Beste: Kemal Emin Bara
Makam: Sultaniyegah
Usûl: Düyek
Form: Saz Eseri
İcra: Kanun: Tahir Aydoğdu, TRT Türk 2015 Yapım & Yönetim: Ali BOZKURT, Müzik Yönetmeni: Murat AKÇAY, Orkestra Şefi: Zafer GÜNDOĞDU, Orkestra: Ankara Devlet Opera ve Balesi & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanatçıları, Yapım Yardımcısı: Volkan BOZOĞLU,Tonmayster: Murat SALTIK, Tansel DOĞAN

Yoksun bu gece yine zehr oldu şarâbım

Yoksun bu gece yine zehr oldu şarâbım
Yoksun bu gece yine zehr oldu şarâbım

Yoksun bu gece yine zehr oldu şarâbım
Yoksun bu gece yine zehr oldu şarâbım
Hasretle yanıp inleyecek kalb-i harâbım
Zindan olacak tâ-be sabah bezm-i tarâbım
Hasretle yanıp inleyecek kalb-i harâbım

Beste: Zeki Müren
Güfte: Turgut Bey
Makam: Rast
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Zeki Müren