Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın

Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın
Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın

Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın
Canlar yakacak âteş-i suzân olacaksın
Bilmem ne zaman derdime dermân olacaksın
Çağın geçecek sonra peşîman olacaksın

Beste: Yesârî Asım Arsoy
Gufte: Ahmet Râsim Bey
Makam: Kürdîlî Hicazkâr
Form: Şarkı
Usul: Aksak
İcra: Sabite Tur Gülerman

Âşık oldum sana ey gonca dehen

Âşık oldum sana ey gonca dehen
Âşık oldum sana ey gonca dehen
Âşık oldum sana ey gonca dehen
Sönmez ateşlere yaktın beni sen
Ne olaydı görmeyeydim seni ben
Sönmez ateşlere yaktın beni sen

Beste: Tanburi Ali Efendi
Güfte: Mehmet Sadi Bey
Makam: Suzinak
Usûl: Ağır Aksak
Form: Şarkı
İcra: Bekir Sıdkı Sezgin

Zahm-i sînem hançer-i zerkâr bilmez kim bilir

Zahm-i sînem hançer-i zerkâr bilmez kim bilir
Zahm-i sînem hançer-i zerkâr bilmez kim bilir

Zahm-i sînem hançer-i zerkâr bilmez kim bilir  
Derdimin dermânını ol Yâr bilmez, kim bilir
Günc-i aşkdâ hasret-î rûyinle cânâ çektiğim
Rûz ü şeb bû dide-i bidâr bilmez, kim bilir

Terennüm
Ömrüm Mîrim aman yâr bilmez kim bilir

Beste: Zekai Dede
Güfte: ?
Makam: Hisarbuselik
Usûl: Çenber
Form: Beste
İcra: Sabite Tur Gülerman

Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil

Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil

Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil
Her ne ise çeker böyle cefayı çekemez dil
Hûn-i dili bir zevk ile nûş etmede gam mı
Ol lezzet ile zehr-i safâyı çekemez dil

Beste: Zekai Dede
Güfte: Nef'i
Makam: Hisarbuselik
Usûl: Darb-ı Fetih
Form: Beste
İcra: Kâni Karaca

Yandım deminden ağyar elinden

Yandım deminden ağyar elinden

Yandım deminden ağyar elinden

Yandım deminden ağyar elinden
Zâlim dilinden ağyar elinden
O yârla sohbet canıma minnet
Düşermi fırsat ağyar elimden

Bilmem nideyim feryâd edeyim
Kaçıp gideyim ağyar elinden
Subha dek zârım ah etmek kârım
Yamandır hâlim ağyar elinden

Beste: Denizoğlu Ali Bey
Güfte: ?
Makam: Hisarbuselik
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Kani Karaca

Yıllar sonra rasladım çocukluk sevgilime

Yıllar sonra rasladım çocukluk sevgilime
Yıllar sonra rasladım çocukluk sevgilime

Yıllar sonra rasladım çocukluk sevgilime
O âşinâ bakışlar içimi deldi yine
O bakış ki götürür beni yıllarca geri
Hâtıramda canlandı âh ilk aşkımın günleri
Gelmez o günler, dönmez o günler mâzide kaldı hep

Verilen ilk mektuplar, ilk yeminler, ilk sözler
Mâzimde kanatlandı içimi yakan gözler
Anladım gelmez geri o çocukluk günleri
Bir Bakış Ki O Kadar Ah Yaşadım Mâzim Kadar
Gelmez o günler, dönmez o günler mâzide kaldı hep

Beste: Yıldırım Gürses
Güfte: Yıldırım Gürses
Makam: Muhayyerkürdi
Usûl:Semai
Form: Şarkı
İcra: Yıldırım Gürses

Sitemler örüyor kaderin ağı (İlk göz ağrısı)

Sitemler örüyor kaderin ağı (İlk göz ağrısı)
Sitemler örüyor kaderin ağı (İlk göz ağrısı)

Sitemler örüyor kaderin ağı
Hayatım dökülen bir gül yaprağı
Geçse de ömrümün en güzel çağı
Başkadır ilk sevgi ilk göz ağrısı

Şu mahzun kalbimin var bir yarası
Ağlamak hıçkırmak her hatırası
Takılsa duvağı yansa kınası
Başkadır ilk sevgi ilk göz ağrısı

Yanarım andıkça geçen günleri
Kırılan dallarda solan gülleri
Artık vakit geldi sorma nereye
Elveda ey gençlik elveda ey dost

Beste: Mehmet Ilgın
Güfte: Ahmet Kaçar
Makam: Muhayyerkürdi
Usûl: Nim Sofyan
Form: Şarkı
İcra: Nesrin Sipahi

Sen uzaklardasın

Sen uzaklardasın
Sen uzaklardasın

Sen uzaklardasın sevgilim
Hayalin pek yakın
Çılgınca seviyorum seni
Üzme beni sakın

Yıldız kadar sakin
Deniz kadar mavi gözlerin
Sen umutlarımla el ele
Yaşantılarımsın

Sanma aldatan ben mi yim
Umutlandım bir kere
Yıllarca peşinde koştum
Bana çektirdin çile

Bırak yaşasın şu gönlüm
Gülünç etme sen ele
Hıçkıran gözyaşlarım
Dinsin artık son bir kere

Beste: Kıral Boğa
Güfte: İlhan Kazgan
Makam: Saba
Usûl: Düyek

Baygın suların göğsüne yaslandı da bitab

Baygın suların göğsüne yaslandı da bitab
Baygın suların göğsüne yaslandı da bitab

Baygın suların göğsüne yaslandı da bitab  
Şen Marmara'nın kalbini dinler gibi mehtab
Bir hatıra canlandı güzel mavi denizde
Ruhum eriyip aktı ayın çizdiği izde

Beste: İsak Varon
Güfte: Münir Tevfik Uraz
Makam: Hüseyni
Usûl: Türk Aksağı
Form: şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Dene mızrâbını mutrib çal elin vâr olsun

Dene mızrâbını mutrib çal elin vâr olsun
Dene mızrâbını mutrib çal elin vâr olsun

Dene mızrâbını mutrib çal elin vâr olsun  
Nice bir aşkımı cânânıma ikrâr olsun
Döküver şevki telinden bana bir beste düşür
O da gönlüm gibi bir hâle giriftâr olsun

Beste: İsmail baha Sürelsan
Güfte: Ziya Eper
Makam: Evcara
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Tülin Yakarçelik