Bahçende safa hükmediyorken solayım

Bahçende safa hükmediyorken solayım
Bahçende safa hükmediyorken solayım

Bahçende safa hükmediyorken solayım
Gösterme yüzün verme sözün mahvolayım
Ruhumda azab olmayacaksa nolayım
Gösterme yüzün verme sözün mahvolayım
Aman a canım mahvolayım

Beste: Rüştü Şardağ
Güfte: Rüştü Şardağ
Makam: Rast
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Vedat Kaptan Yurdakul

Ne olurdu sen benim olsaydın

Ne olurdu sen benim olsaydın
 
Ne olurdu sen benim olsaydın
Şu sevgimi evvelden duysaydın
Seni ararken karşıma çıkıp
Gözlerinden kalbime dolsaydın
Hayalimde yaşadığım gibi
Ne kadar sen cana yakınsın
Seni sevmeğe aşk kafi gelmez
Senden aşıkların çok sakınsın
Sana ne ümitle bağlanmıştım
Bir emel olup gönle dolmuştum
Yıllarca koşup seni ararken
Yazık ki ellere yar olmuştun
Ne kadar şimdi ben ah çeksem
Gitmişsin artık sen başka ele
Ağlasam da hiç faydası yoktur
Beyhude yere düşerim dile

Beste: Fehmi Ege
Güfte: Fehmi Ege
İcra: Zehra Eren

Not: Eserin notasını bir mezat şirketinde satışa çıkmış olarak gördük, linki: https://www.bitmezat.com/Images/Shop/31/Product/4430/29-1.jpg

Son nefes

Son nefes
 
 Son nefesimde bile
Seni düşünüyor
Seni anıyorum.

Mazinin hatıralarını arıyor,
Seni özlüyorum

Gel, sevmesen de bile
Bir ılık bakışın,
Bir okşayışın

Son arzuyu söyler bu ses,
Çünkü bu son nefes

Beste: Georges Boulanger
Güfte: İbrahim Özgür
İcra: İbrahim Özgür
 
Not: Eserin notasını bulamadık, bulursak burada yayınlayacağız.

Gönlümün bahârı bir gün açacak mı acep

Gönlümün bahârı bir gün açacak mı acep (Alâeddin Yavaşça)


Nevin İnam
Gönlümün bahârı bir gün açacak mı acep

Gönlümün bahârı bir gün açacak mı acep
Elemlerim için bir aşk doğacak mı acep
Yalnız ruhuma neşe saçacak mı acep
Sevgili sesiyle rûhum mest olacak mı acep
Elemlerim için bir aşk doğacak mı acep

Beste: Neveser Kökdeş
Güfte: Neveser Kökdeş
Makam: Segah
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı

Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir

Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir
Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir

Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir

Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir
Dostluğa bîgâne hercâliğe üftâdedir
Hoş gelir âvârelik ol hâline dildâdedir
Sevdiğim kayd-ı vefâdan dâimâ âzâdedir

Beste: Leyla Saz
Güfte: Leyla Saz
Makam: Sultanıyegah
Usûl: Ağır Aksak
Form:şarkı
İcra: Meral Uğurlu

Aldı elden gülşen-i bâd-ı hazan

Aldı elden gülşen-i bâd-ı hazan
Aldı elden gülşen-i bâd-ı hazan

Aldı elden gülşen-i bâd-ı hazan
Etme bülbül boş yere ah-ü figân
Terk-i bezm etti dağıldı aşikan
Başıma zından  kesildi bu cihan

Kış gelip gitti baharın handesi
Neş'esiz kaldı çemen hengâmesi
Âşıkın eşk ile doldu dîdesi
Etme bülbül boş yere âh u figân

Beste: Hacı Faik Bey
Güfte: Sultan 5. Murat
Makam: Evcara
Usûl: Ağır aksak
Form: Şarkı
İcra: Alper Diler

Hatıram olsun

Hatıram olsun
Hatıram olsun

Hatıram olsun

İnan şiir gözlüm
İnan gönül sözlüm
Sensiz bir dünyada yaşamam yaşamam yaşayamam

Elin ellerimde
Gözün gözlerimde
Bil ki yüreğimde sıcacık sıcacık bir sevgin var

Sende hatıralar var
Sende mutluluklar var
Sana sitem ettiysem
Sitem sevgiden doğar

Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkı
Çal, benim için çal, bu ask için çal, bizim bu şarkı
Eğer gideceksen
Veda edeceksen
Bitti diyeceksen
Canımı canımı alıpta git

Sensin tek umudum
Sensin mutluluğum
Seni canımdan çok seviyor seviyor seviyorum

Sende hatıralar var
Sende mutluluklar var
Sana sitem ettiysem, sitem sevgiden doğar

Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkı
Çal, benim için çal, bu ask için çal, bizim bu şarkı

Beste: Coşkun Sabah
Güfte: Ahmet Selçuk İlkan
Makam: Kürdî
Usûl: Sofyan

Amatör Sesler

Erdem Eskimez

Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler

Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler

Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
Güller seni çamlar seni mehtap seni söyler
Sensiz yaşamaz hasta gönül vuslatı bekler
Güller seni çamlar seni mehtap seni söyler

Ezhâr açılır naz ü edâlarla gezersin
Kimdir sana meftun bunu bî-şüphe sezersin
Âşıklarını nâz ile işveyle üzersin
Güller seni çamlar seni mehtap seni söyler

Beste: Şemsettin Ziya Bey
Güfte: Ahmet Refik Altınay
Makam: Hicaz
Usûl Aksak
Form: şarkı
İcra: Tülin Korman

Seni kim görse derûnunda muhabbet uyanır

Seni kim görse derûnunda muhabbet uyanır
 
Seni kim görse derûnunda muhabbet uyanır
Pîş-i çeşminde melâhat güneşi doğdu sanır
Bu ne behçet ne sabahat buna can mı dayanır
Bir meleksin sana insan deseler kim inanır

Acemaşiran gazel, okuyan Hafız Sami Efendi