Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi

Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış (aman aman)
Örülmeyi örülmeyi

Mendili yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttmu (aman aman)
Sorulmayı sorulmayı

Çağır Karacoğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Yiğit sevdiğinde soğur (aman aman)
Sarılmayı sarılmayı

Deyiş: Karacaoğlan
Yöre: Kahramanmaraş
Kaynak kişi: Aşık Mehmet Yanık
Derleyen ve notaya alan: Muzaffer Sarısözen

Not: Karacaoğlan'ın bu şiiri aslında daha uzundur.

Tutam yar elinden tutamTutam yar elinden tutam
Tutam yar elinden tutam
Tutam Yar Elinden Tutam Çıkam Dağlara Dağlara
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)
Olam Bir Yareli Bülbül İnem Bağlara Bağlara
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)

Birin Bilir Birin Bilmez Bu Dünya Kimseye Kalmaz
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)
Yar İsmini Ansam (Desem) Olmaz Düşer Dillere Dillere
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)

Emrah Der Ki Bu Günümdür Arşa Çıkan Tütünümdür
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)
Yare Gidecek Günümdür Düşem Yollara Yollara
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)

Yöre: Erzurum
Kaynak kişi: Raci Alkır/S.Işıklı/M.Kemertaş
Notaya alan: Nida Tüfekçi
İcra: Aysun Gültekin

Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir

Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
Def-i gam etmek için alet ise peymânedir
Neşe-i zevki meyi tahkir eden divânedir
Gam gelir Şâdi gider çün dil misafirhanedir

Beste: Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay
Güfte: ?
Makam: Rast
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Mülkiye Toper

Titrer yüreğim her ne zaman yâdıma gelsen
Titrer yüreğim her ne zaman yâdıma gelsen
Kan ağlar içim hâtır-ı nâ-şâdıma gelsen
Şu hâl-i perişânıma bir kerre bakıp da
Allah için ey şûh-i şenim dâdıma gelsen

Beste: Suphi Ziya Özbekkan
Güfte: ?
Makam: Muhayyer
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Perihan Altındağ Sözeri

Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin


Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin 
Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin
Rabbin bana bir niğmeti varsa o da sensin
Sinem ebediyen o güzel tenle bezensin
Rabbin bana bir nimeti varsa o da sensin

Beste: İbrahim Efendi (Mısırlı-Udi)
Güfte: Ahmet Refik Altınay
Makam: Hicaz
Usul: Türk Aksağı
İcra: Sevim Tanürek

Kimi dertten içermiş kimi neşeden

Kimi dertten içermiş kimi neşeden
Kimi dertten içermiş kimi neşeden
Kimi ayrılıktan kimi işveden
Kimi yâr elinden kimi şişeden
Kadehim kırılmış şişem artık boş
Sormayın ben niye sarhoşum sarhoş

Dostların meclisi donansın meyle
Sâkiler mest olsun tanburla, neyle
Ey gönül cefâya tahammül eyle
Kadehim kırılmış şişem artık boş
Sormayın ben niye sarhoşum sarhoş.

Beste: Yusuf Nalkesen
Güfte: Yusum Nalkesen
Makam: Rast
Usûl: Ağır Düyek
Form: Şarkı
İcra: Hamiyet Yüceses

Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni


Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni
Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni
Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni
Kırdın kalbimi bilmedin sana olan sevgimi
Yaşamağa yok mecalim hicranla yandı gönlüm
Kırdın kalbimi bilmedin sana olan sevgimi

Beste: Süleyman Şen
Güfte: Süleyman Şen
Makam: Rast
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
İcra: Nilgün İşgüden