Âteş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter aman

Âteş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter aman 
Âteş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter aman
Ah cânım cânanım ah beli yârimen
Kıldı beni câmı vasfın mest-i meyhâneden beter aman
Ah cânım cânanım ah beli yârimen
Kerem kıl bu hâli perişâna bir kez ey dil rübâ aman
Ah cânım cânanım ah beli yârimen
Yanmadayım şem-i ruhsârına pervâneden beter aman
Ah cânım cânanım ah beli yârimen

Beste: Osep Ağa (Ebeyan)
Güfte: ?
Makam: Acem Kürdi
Usul: Berefşan
Form: Beste

Gece sessiz mehtap hazin rüzgâr susuvermiş

Gece sessiz mehtap hazin rüzgâr susuvermiş
Gece sessiz mehtap hazin rüzgâr susuvermiş
Bir türküdür yakmış bülbül güller açıvermiş
Seni görmüş deli gönlüm coşmuş dile gelmiş
Seni görmüş deli gönlüm yanmış seni sevmiş
Bir türküdür yakmış bülbül güller açıvermiş

Beste: Necdet Tokatlıoğlu
Güfte: Ertuğrul Özbayrak
Makam: Acem Kürdi
Usul: Sofyan
Form: Şarkı

Bir haber ver ey sâbâ n'oldu gülistânım benim

Bir haber ver ey sâbâ n'oldu gülistânım benim
Bir haber ver ey sâbâ n'oldu gülistânım benim
Kimler ile salınır serv-i hırâmanım benim
Bülbül-i müştakınım ağladığın yâr işidip
Hârler ile mi açılır verd-i handânım benim

Beste: Bimen Şen Dergazaryan
Güfte: Belirsiz
Makam: Acem Aşiran
Usul: Ağır Aksak
Form: Şarkı
İcra: Beste: Bimen Şen Dergazaryan

Ey nihâl-i emelimde sararan penbe çiçek

Ey nihâl-i emelimde sararan penbe çiçek
Ey nihâl-i emelimde sararan penbe çiçek
Reng ü bû vermek için ben sana vermişdim emek
Acırım koklamadan ben, seni soldurdu felek
Sana can vermek için can veririm ben gülerek

Beste: Udî Arşak Çömlekciyan
Güfte: Mustafa Reşit Bey
Makam: Nihavend
Form: Şarkı
Usul: Ağır Aksak

Haber gelmez gönül virane kaldı

Haber gelmez gönül virane kaldı
Haber gelmez gönül virane kaldı
Ne sabra mecâl var ne takât kaldı
Yâdımda teselli bahâne kaldı,
Üç beş gün ömür var daha ne kaldı

Beste: Naci Tektel
Güfte: Belirsiz
Makam: Hicaz
Usul: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Bir yangın sonrası şimdi yüreğim

Bir yangın sonrası şimdi yüreğim
Bir yangın sonrası şimdi yüreğim
Ne dumanım kalmış ne de küllerim
Bir hüzün çiçeği şimdi gözlerim

Ne kaldı sevgiden söyle ne kaldı
Ne bir tutam sevda ne de aşk kaldı

Bir zaman deliydik, dîvâneydik biz
Bir zaman ışıktık, pervâneydik biz
Bir zaman kumruyduk, sevişirdik biz

Ne kaldı mâzîden söyle ne kaldı
Ne bir tutam sevda ne de aşk kaldı

Beste: Selahattin Altınbaş
Güfte: Y.Nesrin Aksoyer
Makam: Hüzzam
Usul: Düyek
Form: Şarkı

Ne gelen var ne haber var gün uzak yollar ırak

Ne gelen var ne haber var gün uzak yollar ırak
Ne gelen var ne haber var gün uzak yollar ırak
Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak
Aydan imdat diledim göklere açtım elimi
Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak

Beste: Selahattin Pınar
Güfte: Zekai Cankardeş
Makam: Kürdili Hicazkar
Usul: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Sabite Tur Gülerman