Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır

 
Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır
Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır
 Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır
Yağmur yağar silahları ıslanır
Bir gün olur deli gönül uslanır
Eyvah olsun telli de doru şanına
Eğil bir bak mor cepkenin kanına

Tahir Zeybek
Usul: Aksak
Kaynak kişi: Osman Pehlivan

Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam

Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam
Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam
------------------------------------------------
Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam
Bütün unuttuklarım gözlerinde bu akşam

Ne söylense yeri var, beni yakan biri var
Bir içki tesiri var gözlerinde bu akşam

Düşünceler dil dökmüş, ümitler boyun bükmüş
Ne çağrılar diz çökmüş gözlerinde bu akşam

Hiç kalmadı umudum, eridim yudum yudum
Bir mektubu okudum gözlerinde bu akşam

Beste: Erol Sayan
Güfte: Halil Soyuer
Makam: Rast
Usûl: Sofyan
Form: Şarkı
Seslendiren: Meral Mansuroğlu

Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız

 
Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız
Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız
Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız
Mutrip de kim cihanda murâd üzre kâmımız
Bizler kadehde aks-i ruh-î yâri görmüşüz
Bundandır işte lezzet-i şürb-i müdâmımız

Beste: Münir Nûrettin Selçuk
Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Rast
Usûl: Aksak Semâî
Form: Ağır Semai
İcra:  Münir Nȗrettin Selçuk

Qurban vererdim - Akif İslamzade

 
Qurban vererdim - Akif İslamzade

Mene birce kelime can söyleseydin,
O birce kelimene min can vererdim.
Ömrünü-gününü derd eyleseydin,
Ömrümü-günümü derman vererdim.

Bezdirdim men seni sedaqetimle,
QaldiIm hesretinle, musibetinle.
Könlümü alsaydIn bu zulmetinle,
Sene bir güneşli cahan vererdim.

O çağlar nece de mene haydılar,
Könlüme, gözüme sefeq yaydılar.
Öten günlerimi qaytaraydılar,
Gelen günlerimi qurban vererdim.

Ele ayrıldıq ki, seninle, ey gül,
Bir de ayrılıqdan ayrı düşmerik.
Ah, bu son hicranin vusali müşkül,
Dağ dağa rast geler, biz görüşmerik.

Azeri tango
Seslendiren:  Akif İslamzade

İp attım ucu kaldı Ankara bağları

 
İp attım ucu kaldı

İp attım ucu kaldı
Tarakta gücü kaldı
Ben sevdim eller aldı
Yürekte acı kaldı

Almayı yüke koydum
Agzını büke koydum
Aldım yarin elinden
Boynumu büke koydum

Yöre: Kırıkkale
Kaynak kişi: Seyit Çevik

Ankara bağları olarak da bilinen, ip attım ucu kaldı adlı türkü (bozlak) bir oyun havası değildir, aslı bu videodaki gibidir ve kaynak kişisi de vedeoda keman çalıp söyleyen Seyit Çevik'tir.

Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir

Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir
Reftârı güzel kameti ar'ar bedelimdir
Tîr-i nigeh-i gamzesi ger eylese te'sîr
Cânım da n'ola hayli zamandır emelimdir

Beste: Şâkir Ağa
Güfte: ?
Makam: Ferahnâk
Usûl: Yürük Semâî
İcra: S.Ü.Devlet Konservatuarı Klasik Türk Musikisi Topluluğu
Şef: Emrah Hatipoğlu

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu

 
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Ketm eylediğim nâlelerim halka duyurdu
Bir nim nigehi nâz ile gam etdi görünce
Âşıklığımı anladı da hane buyurdu

Beste: Tanbûri Ali Efendi
Güfte: ?
Makam: Evç
Usûl: Aksak Semâî