Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın

Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarası
Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın
Seni ölsem de unutmam bana son hatırasın
Kaybolan cismini gönlüm nerelerde arasın
Seni ölsem de unutmam bana son hatırasın

Beste: Selahattin Pınar
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Makam: Hicaz
Usûl: Ağır aksak
Form: Şarkı
Solist: Canan Sezgin Geylan

Severim her güzeli senden eserdir diyerek


Severim her güzeli senden eserdir diyerek
Severim her güzeli senden eserdir diyerek
Koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek
Çekerim sîneye her cevri kaderdir diyerek
Yanarım ömrüme vallâhi hederdir diyerek

Beste: Lem, Atlı
Güfte: Bedri Ziya Aktuna
Makam: Hicaz
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra İnci Çayırlı

Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle


Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle
Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle
Gel sinemi aç yâremi gör kalbimi dinle
Aşkın yakıyor rûhumu her lâhzada cânân
Gel sînemi aç yâremi gör kalbimi dinle

Beste: Udi Hırant Emre (Kenkiloğlu)
Güfte: Udi Hırant Emre (Kenkiloğlu)
Makam: Hicaz
Usûl: Türk Aksağı
Form: Şarkı
İcra: Gönül Akkor

Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim


Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim
Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim
Sen değildin o giden ruhî revânımdı benim
Kanayan kalbime döktün gözümün yaşlarını
Sen değildin o giden ruhî revânımdı benim.

Beste: Zeki Arif Ataergin
Güfte: ?
Makam: Hicaz
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Mahzun duruşun âşıka bin ömre bedeldi


Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldi
Mahzun duruşun âşıka bin ömre bedeldir
Sevdâzedeyim gönlüme bir başkası eldir
Cevretme sakın dîdelerim lütfûna hayrân
Sevdâzedeyim gönlüme bir başkası eldir...

Beste : Ekrem Güyer
Güfte : ?
Makamı : Hüzzâm
Usûlü : Sengin Semaî
Form. Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Gel ey nesim-i sabâ hattı yardan ne haber


Gel ey nesim-i sabâ hattı yardan ne haber

Gel ey nesim-i sabâ hattı yardan ne haber
Gelir mi kafilei müşki bardan ne haber
Şemim-i zülfüne amadedir meşam-ı ümid
Ne güna cümbüşü var rûzîgârdan ne haber
Aman servinazım işvebazım dilnüvazım
Canım a canım hattı yardan ne haber

Beste: Buhurizâde Mustafa Itrî Efendi
Güfte: Nabi
Makam: Isfahan
Usûl: Zencir
Form: Beste
İcra: Meral Uğurlu

Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi

Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış (aman aman)
Örülmeyi örülmeyi

Mendili yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttmu (aman aman)
Sorulmayı sorulmayı

Çağır Karacoğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Yiğit sevdiğinde soğur (aman aman)
Sarılmayı sarılmayı

Deyiş: Karacaoğlan
Yöre: Kahramanmaraş
Kaynak kişi: Aşık Mehmet Yanık
Derleyen ve notaya alan: Muzaffer Sarısözen

Not: Karacaoğlan'ın bu şiiri aslında daha uzundur.