Bala çiçek açar bahar gelende


Bala çiçek açar bahar gelende
 Bala çiçek açar bahar gelende
Ne hoştur bu mevsim gonca derende
Görmeyen ay sanır yüzün görende
Ne hoştur bu mevsim gonca derende.


Bala kaşın kara, kirpiklerin ok
O kadar sevmişem, hiç haberin yok
Bilirim ben gibi seni seven çok
O kadar sevmişem, hiç haberin yok.

Beste: Turhan Toper
Güfte: Turhan Toper
Makam: Segah
Usûl: Yürük Semai
Form: Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Ayri düştüm sevgilimden dünya bana dar oldu


Ayrı düştüm sevgilimden dünya bana dar oldu
Ayrı düştüm sevgilimden dünya bana dar oldu
Gurbet elde kimsesizim buna sebep yâr oldu
O yâr ile hoşça geçen demler bana kâr oldu
Gurbet elde kimsesizim buna sebep yâr oldu

Beste: Yesâri Asım Arsoy
Güfte: Yesâri Asım Arsoy
Makam: Sûzinâk makamı
Usûl: Curcuna
İcra: Ayşe İnak Ekiz

Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli

Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli
 Beni bırakıp burada
Gitme güzeller güzeli
Ermeden daha murada
Gitme güzeller güzeli

Garip gönlümün maralı
Göz yaşlı, gönül karalı
Bırakıp beni yaralı
Gitme güzeller güzeli

Zeytin gözlüm, melek yüzlüm
Tatlı dillim, şirin sözlüm
Sürmelim, sevgilim, nazlım
Gitme güzeller güzeli

Gelmeden yolun ucuna
Ne dedim gitti gücüne
Dayanamam bu acına
Gitme güzeller güzeli
Dayanamam bu acına
Gitme güzeller güzeli

Beste: Ali Şenozan
Güfte: Mehmet Erbulan
Makam: Hüzzam
Usûl: Sofyan
İcra: Elif Güreşçi

Hayal ufkunda uçan binbir renkler

Hayâl Ufkunda Uçan Binbir Renkle
 Hayal ufkunda uçan binbir renkler
Enginlerde efsâne güzellikler
Mehtab hazin, denizde sis, meltemler
Bana aşk şiiri, şarkısı söyler
Ruhum coşar ah, hülyalara dalar
Unutulmaz o tatlı hatiralar
Mehtab hazin, denizde sis, meltemler
Bana aşk şiiri, şarkısı söyler 

Beste: Neveser Kökdeş
Güfte: ?
Makam: Rast
Usûl: Semai
Form: Şarkı
İcra: Tülin Yakarçelik

Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim


Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim

Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Gözlerin Kur'anı aşkımdır kucağın cennetim
Olsa da hattâ cehennem orda yanmak isterim
Gözlerin Kur'anı aşkımdır kucağın cennetim

Beste: Tanbûrî Hikmet Bey
Güfte: İhsan Râif Hanım
Makam: Şevkefzâ
Usul: Devr-i Hindî
Form: Şarkı
İcra: Sabite Tur Gülerman

Geldi bir hale gönül

video
Geldi bir hale gönül
Geldi bir hale gönül
Geldi bir hale gönül
Gelmez hayale gönül
Arzular hep yandı da
Kaldı bir nale gönül

İnleyim dinle gönül
Dinleyim inle gönül
İmil imil yanalım
Şöyle seninle gönül

Yolladım seni gönül
Unuttun beni gönül
Derdin şimdi gelirim
Yıl oldu hani gönül.

Beste: Ahmet Hatipoğlu
Güfte: Mehmet Bahaüddin Efendi
Makam: Acemkürdi
Usûl: Evfer
Form: Şarkı

Geçti ömrüm yine hâlâ ben o bin derd ileyimGeçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim
Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim

Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim
Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim
Böyle hicran eleminden nice bir inleyeyim
Söyle dermanını ey sevgili aşkın bileyim

Beste: Selâhattin Pınar
Güfte: Vecdi Bingöl
Makam: Nihavend
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Nesrin Sipahi