Penceresi cam cama muallim


Penceresi cam cama muallim
Penceresi cam cama muallim
Penceresi cam cama muallim
Selam söylen amcama muallim
Amcam kızını vermezse muallim
Turşu da kursun fincana muallim

Penceresi kapalı muallim
Kolu altın saatli muallim
Sen böyle değil idin muallim
Ablasından öğütlü muallim

Penceresi perdeli muallim
Çiçek açmış zerdali muallim
Yenile bir yâr sevdim muallim
O da benden sevdalı muallim

Yöre: Orta Anadolu
Notaya alan: Altan Demirel
Söyleyen: Mustafa Topaloğlu

Leylakların hayali salkımların emeli

Leylakların hayali salkımların emeli
Leylakların hayali salkımların emeli

Tahir Peşrev (Neyzen Salih dede)

Tahir Peşrev (Neyzen Salih dede)
Tahir Peşrev (Neyzen Salih dede)
Tahir Peşrev (Neyzen Salih dede) 
Tahir peşrev
Beste: Neyzen Salih Dede
Makam: Tahir
Usûl: Fahte
İcra: TRT saz sanatçıları

Nazlı nazlı sekip gider

 
Nazlı nazlı sekip gider
Nazlı nazlı sekip gider
Nazlı nazlı sekip gider
O güzel ceylân, o şirin ceylân
Dönüp dönüp bakar gider
O güzel ceylân, o şirin ceylân

Dağlar bana dağlar bana
Bahçe sana dağlar bana
Kalmışım gurbet ellerde
Kimse yokdur ağlar bana

Aldanmaz, avlanmaz
Serkeş olmuş ava gelmez
O güzel ceylân, o şirin ceylân

Beste: Dede Efendi
Güfte: ?
Makam: Gülizar
Usûl: Aksak
İcra: Gönül makamı

Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır

 
Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır
Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır
Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır
Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır
Bir kerre suâl eyle ki ruhsat ne zamandır
Dağ olsa bile eyleyemez hicre tahammül
Taş olsa erir âteş-i hasret ne zamandır

Gel gel işve-bâzım gel gel gel dil-nevâzım
Yâr yâr gel serv-i nâzım dost dost gel çâre sâzım

Beste: Suphi Ziyâ Özbekkan
Güfte: Pesendî (Kayserili)
Makam: Sabâ
Usûl:  Yürük Semâî

Gönül vermişken el çektim güzelden

 
Gönül vermişken el çektim güzelden
Gönül vermişken el çektim güzelden
Gönül vermişken el çektim güzelden
Gönül vermişken el çektim güzelden
Yıkıldım cevr ile çöktüm tez elden
Esen bâd-ı hazandır şimdi rûha
O sevdâlar ezeldenmiş ezelden

Severdim canla kendimden geçerdim
Libas-ı aşkı dillerden biçerdim
İçersem yârin elinden içerdim
O hülyâlar ezeldenmiş ezelden

Gül endâma gönül bağlar yaşardı
Gecem gündüzdü sahralar aşardım
Beni mecnun sanırlardı şaşardım
O leylâlar ezeldenmiş ezelden

Beste: Fehmi Tokay
Güfte:
Makam: Tahir
Usûl: Düyek
İcra: Ayşegül Durukan

Hatırlar mısın beni bir zamanlar

 
Hatırlar mısın beni bir zamanlar
Hatırlar mısın beni bir zamanlar
Hatırlar mısın beni bir zamanlar
Ne kadar severdim seni, ne kadar
Gözümde güneştin, gönlümde bahar
Ne kadar severdim seni ne kadar

Başımda eserdi sevdanın yeli
Hislerim taşkındı gönlüm bir deli
Böyle derbeder miydim ya evveli
Ne kadar severdim seni ne kadar

Beste : Vecdi Seyhun
Güfte : Hüseyin Aydın Kaya
Makâm : Nihâvend
Usûl: Aksak
İcra: Nesrin Sipahi