Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr

Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr 
Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr
Sen olmasan alemde benim söyle neyim var
Bir yan bakışın ruhumu baştan başa sarsar
Sen olmasan alemde benim söyle neyim var

Beste: Osman Nihat Akın
Güfte: Celadet Barbarosoğlu
Makam: Suzinak
Usûl: Aksak
Foprm: Şarkı
İcra: Perihan Altındağ Sözeri

Bahar olur yaz olur


Bahar olur yaz olur 

Bahar olur yaz olur
Güzellerde naz olur
Vefalısı az olur

Yandım dilber elinden kurtar aşkın selinden öptüm saçın telinden
Sarsam ince belinden, yakma dilber canını, yıkma dilber şanımı
Dağladın her yanımı, kapladın her yanımı, bu sevdadan ölürsem
Helal etmem kanımı, helal etmem, helal etmem, helal etmem kanımı

Hele hele yakın gel
Gelmem deme sakın gel
Edaları takın gel

Yandım dilber elinden kurtar aşkın selinden öptüm saçın telinden
Sarsam ince belinden, yakma dilber canını, yıkma dilber şanımı
Dağladın her yanımı, kapladın her yanımı, bu sevdadan ölürsem
Helal etmem kanımı, helal etmem, helal etmem, helal etmem kanımı

Kalem gibi kaş olur
Yarda yilrek taş olur
Aşıkta göz yaş olur

Yandım dilber elinden kurtar aşkın selinden öptüm saçın telinden
Sarsam ince belinden, yakma dilber canını, yıkma dilber şanımı
Dağladın her yanımı, kapladın her yanımı, bu sevdadan ölürsem
Helal etmem kanımı, helal etmem, helal etmem, helal etmem kanımı

Deniz dolup taşar mı
Âşık aşksız yaşar mı
Yaşar mı hem coşar mı

Yandım dilber elinden kurtar aşkın selinden öptüm saçın telinden
Sarsam ince belinden, yakma dilber canını, yıkma dilber şanımı
Dağladın her yanımı, kapladın her yanımı, bu sevdadan ölürsem
Helal etmem kanımı, helal etmem, helal etmem, helal etmem kanımı

Denizde gül açar mı
Kanatsız kuş uçar mı
Âşık aşktan kaçar mı

Yandım dilber elinden kurtar aşkın selinden öptüm saçın telinden
Sarsam ince belinden, yakma dilber canını, yıkma dilber şanımı
Dağladın her yanımı, kapladın her yanımı, bu sevdadan ölürsem
Helal etmem kanımı, helal etmem, helal etmem, helal etmem kanımıBeste : Yesari Asım Arsoy
Güfte : Yesari Asım Arsoy
Makam : Gerdaniye
Form : Şarkı
Usul : Nim Sofyan
İcra: Safiye Ayla

Kervanım geçmiyor kardan

Kervanım geçmiyor kardan 
Kervanım geçmiyor kardan
Kervanım geçmiyor kardan
İçerim yanıyor nardan
Turnalar gelse diyardan
Haber getirseler yardan

İpek kanatlı turnalar
Yârim gurbet elde ağlar vay


Aşamadım şu dağları
Geçemedim ovaları
Tamam iki yıldan beri
Göremedim nazlı yâri

İpek kanatlı turnalar
Yârim gurbet elde ağlar vay

Beste: Zeki Duygulu
Güfte: ?
Makam: Gerdaniye
Usûl: Nim Sofyan
Form: Şarkı
İcra: Ela Altın

Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir


Şu İzmir'den aman çekirdeksiz efem de nar gelir
Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir

Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir
Şu İzmir'den aman çekirdeksiz efem de nar gelir
Sırmalı cepken cepken ince bele efem de dar gelir
Şu gençlikte aman ölüm bana efem de zor gelir

Güzel İzmir aman kordon boyu efem de şen olsun
Beni senden senden de ayıranlar efem de kör olsun

Uzun olur aman gemilerin efem de direği
Ne sert olur aman efelerin haydin di yüreği
Sen söyle dur aman kızlar çeksin efem de küreği

Güzel İzmir aman kordon boyu efem de şen olsun
Beni senden senden de ayıranlar efem de kör olsun

Yöre: İzmir
Kaynak kişi: Ahmet Yamacı
Derleyen ve notaya alan: Muzaffer Sarısözen
İcra: İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu

Konya'dan (Gerdaniye Oyun Havası - Abidin Özpek)

Konya'dan (Gerdaniye Oyun Havası - Abidin Özpek)
Beste: Abidin Özpek
Makam: Gerdaniye
Usûl: Nim Sofyan
Form: Oyun Havası

Zülfündedir benim baht-ı siyahım


Zülfündedir benim baht-ı siyahım 
Beste: Hammamizâde Dede Efendi
Güfte: Keçecizâde İzzet Molla
Makam: Buselik
Usul: Aksak Semai (Ağır)
Form: Şarkı
İcra: Bekir Sıdkı Sezgin