Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim


Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim

Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Gözlerin Kur'anı aşkımdır kucağın cennetim
Olsa da hattâ cehennem orda yanmak isterim
Gözlerin Kur'anı aşkımdır kucağın cennetim

Beste: Tanbûrî Hikmet Bey
Güfte: İhsan Râif Hanım
Makam: Şevkefzâ
Usul: Devr-i Hindî
Form: Şarkı
İcra: Sabite Tur Gülerman

Geldi bir hale gönül

video
Geldi bir hale gönül
Geldi bir hale gönül
Geldi bir hale gönül
Gelmez hayale gönül
Arzular hep yandı da
Kaldı bir nale gönül

İnleyim dinle gönül
Dinleyim inle gönül
İmil imil yanalım
Şöyle seninle gönül

Yolladım seni gönül
Unuttun beni gönül
Derdin şimdi gelirim
Yıl oldu hani gönül.

Beste: Ahmet Hatipoğlu
Güfte: Mehmet Bahaüddin Efendi
Makam: Acemkürdi
Usûl: Evfer
Form: Şarkı

Geçti ömrüm yine hâlâ ben o bin derd ileyimGeçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim
Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim

Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim
Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim
Böyle hicran eleminden nice bir inleyeyim
Söyle dermanını ey sevgili aşkın bileyim

Beste: Selâhattin Pınar
Güfte: Vecdi Bingöl
Makam: Nihavend
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Nesrin Sipahi

Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki küldenBin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden
Bülbül gibi yanmazdı gönül sevdiği gülden
Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden

Beste: Lem'i Atlı
Güfte: Yaşar Nabi Nayır
Makam: Nihavend
Usul: Sengin Semâî
Form: Şarkı
İcra: Nigar Uluerer

Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsunCânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Hangi güne dek dîde buna muntazır olsun
Teşrif-i kudûmunla gönül mühtehir olsun
Üftâdene göster yüzünü ayda bir olsun

Beste: Kanûni Ahmet Bey
Güfte: ?
Makam: Bestenigar
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Gönül makamı

Sazın gibi al sinene vur kalbimi inletSazın gibi al sinene vur kalbimi inlet
Sazın gibi al sinene vur kalbimi inlet
Sazın gibi al sinene vur kalbimi inlet
Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet
Her nağmede mâzîdeki hicranları yâd et
Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet

Beste: Cevdet çağla
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Makam: Suzinak
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Nesrin Sipahi
Ney taksim: Aka Gündüz Kutbay