Siteden azami faydayı sağlamak için Mozilla Firefox tarayıcıyı kullanmanız önerilir

Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde


Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde 
Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde
Gelecekmiş gibisin, sanki günün birinde
Bakıyorken yollara andım seni deminde
Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde.

Beste: Ali Erköse
Güfte: Müzehher Güyer
Makam: Hüzzam
Usûl: Düye
Form: Şarkı
İcra: Saime Sinan

Güzel mevsimdir sonbahar


Güzel Mevsimdir Sonbahar
Güzel mevsimdir sonbahar
Rüzgarında aşk meltem var
Mehtabının eşi yoktur
Sevişmek ne kadar hoştur

Hüzünlüdür tatlı sesin
Bilmem neden kederlisin

Güzel mevsimdir sonbahar
Rüzgarında aşk meltem var
Mehtabının eşi yoktur
Sevişmek ne kadar hoştur

Sevdalıdır Bülbüllerin
Hülyalıdır gecelerin

Güzel mevsimdir sonbahar
Rüzgarında aşk meltem var
Mehtabının eşi yoktur
Sevişmek ne kadar hoştur

Beste: Neveser ökdeş
Güfte: Neveser Kökdeş
Makam: Rast
Usûl: Semai
Form: Şarkı
İcra: Esma Başbuğ

Kırdın ümmidimi yıktın şu gönül lânesini


Kırdın ümmidimi yıktın şu gönül lânesini 
Kırdın ümmîdimi yıktın şu gönül lânesini
Kırdın ümmîdimi yıktın şu gönül lânesini
Dil unutmaz ölür amma yine birtanesini
Günler aylar geçecek anmayacaksın adımı
Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini

Beste: Fehmi Tokay
Güfte: ?
Makam: Segâh
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Alaeddin Yavaşça

Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû

Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
Bend eyledi zincire beni sünbül-i gîysû
Bilmem ki ne sihreyledi ol gamze-i câdû
Saplandı ciğergâhıma dek hançer-i ebrû
Huri mi acep nûr-i mücessem mi nedir bu

Bste: Hacı Arif Bey
Güfte: ?
Makam: Hicaz
Usûl: Türk Aksağı
Seslndiren: Tülin Korman

Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına

Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına 
Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına
Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına
Bağlanıp zülfü hezârân tâbına
İbret oldum âh aşk erbabına
Hürr-iken düştüm belâ girdâbına
İbret oldum âh aşk erbabına

Can sanırken düşmen-i cân oldu yâr
Kıldı cismin zâr çeşmim eşk-bâr
Benden etsin nev hevesler itibar
İbret oldum âh aşk erbabına

Beste: Şevkî Bey
Güfte: Ömer Nâci Efendi (Muâllim)
Makam: Hicaz
Usûl: Devr-i Hindî
Form: Şarkı
İcra: Nursal Ünsal Birtek

Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni


Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni 
Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni
Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni
Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni
Bir el ki çeker alır, böyle sürükler beni
Nerde mutlu ufuklar, güneş doğarken batar
Karar etmiş kahrı var, bırakmaz dertler beni


Beste: Vefik Ataç
Güfte: Ahmet Ilgaz
Makam: Hicaz
Usûl: Türk Aksağı
Form: şarkı
İcra: Nursal Ünsal Birtek

Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül

Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül 
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül
Derdi iki olduğuna âh eyledi bülbül
Mâtemzede zannetti görüp dûd-i siyâhı
Bir âh ile gülzârı siyâh eyledi bülbül


Beste: Hacı Arif Bey
Güfte: Nevres Bey
Makam: Karcığar
Usûl: Sengin Semai
Form: Şarkı
İcra: Nursal Ünsal Birtek