Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül

Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül 
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül
Derdi iki olduğuna âh eyledi bülbül
Mâtemzede zannetti görüp dûd-i siyâhı
Bir âh ile gülzârı siyâh eyledi bülbül


Beste: Hacı Arif Bey
Güfte: Nevres Bey
Makam: Karcığar
Usûl: Sengin Semai
Form: Şarkı
İcra: Nursal Ünsal Birtek

Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır


Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır 
Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır
Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır
Bir tatlı bakışla sevdana inandır
Hülyama doğan bir güneş ol aşkımı andır
Bir tatli bakışla beni sevdana inandır


Beste: Selâhattin Pınar
Güfte: Mustafa Nâfiz Irmak
Makam: Kürdîli Hicazkâr
Usûl: Sengin Semai
Form: Şarkı
İcra: Burcu Göktürk

Gördüm yine bir gonca-i nâdîde-edâyı

Gördüm yine bir gonce-i nadide edayı 
Gördüm yine bir gonca-i nâdîde-edâyı
Kılmış turra-i zülfüne dil-beste edâyı
Zannetme tehî nâlemi mânende-i bülbül
Sevdim o gül-i âli hezâr işve-nümâyı

Beste: Ali Rıfat Çağatay
Güfte: Enderûnî Vâsıf
Makam: Nihavend
Usûl: Aksak semaî
İcra: Güzin Değişmez

Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun


Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun
Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun

Açıl açıl gel efendim cihân bahâr olsun
Salın salın ki çemen seyri lâlezâr olsun
Salın salın ki çemen seyri lâlezâr olsun
Gel gel ah o güzel başın için gel
Gel ah o hilal kâşın için gel
Gel akma sakın sûyi rakîbe beni yakma
Gel gel beni yakma Vay vay
Salın salın ki çemen seyri lâlezâr olsun

Terahhum eyle aman halime benim mahim
Sakın sakın ki yeter kârıma hüzâr olsun
Sakın sakın ki yeter kârıma hüzâr olsun
Gel gel ah o güzel başın için gel
Gel ah o hilal kâşın için gel
Gel akma sakın sûyi rakîbe beni yakma
Gel gel beni yakma vay vay
Salın salın ki çemen seyri lâlezâr olsun

Beste: Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Güfte: ?
Makam: Hicaz Buselik
Usûl: Yürük Semai
Form: Yürük Semai
İcra: KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI ÖĞRENCİLERİ

Bir başka eda başka bir arzu ile geldin


Bir başka eda başka bir arzu ile geldin
Bir başka eda başka bir arzu ile geldin
Bir başka eda başka bir arzu ile geldin
Akşam çöküyordu yine bir başka güzeldin
Sevdalı bakışlarla gülüp kalbimi çeldin
Akşam çöküyordu yine bir başka güzeldin

Beste: Avni Anıl
Güfte: Hikmet Şinasi Önol
Makam: Acemkürdi
Usûl: Düyek - Semai
Form: Şarkı
İcra: Ahad Uruk

O yardan haber yok unuttu bizi

O yardan haber yok unuttu bizi
O yardan haber yok unuttu bizi
O yârdan haber yok unuttu bizi
Sevilen seveni arar mı dersin
Silinmez gönülden muhabbet izi
Bir sevdâ bir ömrü sarar mı dersin

Aşk sözünü ağza almam demişsin
Artık bu tellerden çalmam demişsin
Bezmine gelsem de kalmam demişsin
Sen böyle karâra karar mı dersin

Beste: Tahsin Karakuş
Güfte: ?
Makam: Acemkürdi
Usûl: Düyek
İcra: Mülkiye Toper

Sevdi gönlüm ey melek sîmâ seni


Sevdi gönlüm ey melek sîmâ seni 
Sevdi gönlüm ey melek sîmâ seni
Ben kadar var mı seven cânâ seni
İsterim bir lahzacık tenhâ seni
Kaç gün oldu görmedim zîrâ seni

Beste: Nikoğos Ağa
Güfte: Ethem Pertev Paşa
Makam: Acemkürdi
Usûl: Ağır Aksak
Form: Şarkı
İcra: Safiye Ayla