Ey serv-i gülzâr-ı vefâ

 
Ey serv-i gülzâr-ı vefâ
Ey serv-i gülzâr-ı vefâ
Ey serv-i gülzâr-ı vefâ
Niçin ettin bize cefâ
Unutuldu hayâl oldu
Ettiğimiz zevk u safâ

Gel güzelim zevk edelim
Etme bana cevr ü cefâ

Beste: Sultan III.Selim (İlhâmî)
Güfte: Sultan III.Selim (İlhâmî)
Makam: Şevkefza
Usûl: Aksak
Form: Şarkı

Düştü enginlere bir ince hüzün

 
Düştü enginlere bir ince hüzün
Düştü enginlere bir ince hüzün
Düştü enginlere bir ince hüzün
Soldu güller gibi sevdâlı yüzün
Nerde mehtâbı hazin gönlümüzün
Soldu güller gibi sevdâlı yüzün

Beste: Refik Fersan
Güfte: Necmi Nûrettin Güngörmüş
Makam: Segâh
Usûl: Sofyan
Form: Şarkı
İcra: Ulviye Taşkent

Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin

 
Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin
Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin

Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin
Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin
Beni böyle hasretinle ciğerim kebâb edersin
Ne senin gibi güzel var, ne benim gibi cefâkeş
Ele rağbet-ü nevâziş kuluna itâb edersin

Beste: Dede Efendi
Güfte: ?
Makam: Şevkefzâ
Usûl: Yürük Semai
İcra: Devlet Korosu Solist: Alâeddin YAVAŞÇA

Şevkefza Peşrev (Tanburi Numan Ağa)

 
Şevkefza Peşrev (Tanburi Numan Ağa)
Şevkefza Peşrev (Tanburi Numan Ağa)
Şevkefza Peşrev (Tanburi Numan Ağa)
Şevkefza Peşrev
Beste: Tanburi Numan Ağa
Makam: Şevkefza
Usûl: Sakil
İcra: Neyzen Niyazi Sayin, Tanburi Necdet Yaşar, Kemençevi Ihsan Ozgen

Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır

 
Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır
Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır
Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır
Hem temâşâsıyla gönlüm şâdûman olmaktadır
Eski bağçem hâtıra geldikçe dîdem hûn olur
Şimdi gül tasvirleriyle geçmişi anmaktadır.

Beste: Niyazi Sayın
Güfte: Necmettin Okyay
Makam: Şevkefzâ
Usûl: Ağır Aksak
Form: Şarkı
İcra: Gönül Makamı

Benim yârem gibi yâre bulunmaz

 
Benim yârem gibi yâre bulunmaz
Benim yârem gibi yâre bulunmaz
Benim yârem gibi yâre bulunmaz
Bulunmaz derdime çâre bulunmaz
Ne merhem kâr eder ne de teselli
Bulunmaz derdime çâre bulunmaz

Beste: Lâtif Efendi
Güfte: ?
Makam: Sûznâk
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Gönül Makamı