Siteden azami faydayı sağlamak için Mozilla Firefox tarayıcıyı kullanmanız önerilir, ilkel İnternet Explorer videoları çalıştırmıyor.

Sevdayı ruhun aşk eline son seferimdir


Sevdâ-yı ruhun aşk eline son seferimdir 
Sevdayi ruhun aşk eline son seferimdir
Sevdâ-yı ruhun aşk eline son seferimdir
Derdinle helâk olma ne çâre kaderimdir
Zahmından ifâkat aramam nakş-ı serimdir
Derdinle helâk olma ne çâre kaderimdir

Beste : Hâfız Yusuf Efendi
Güfte : ?
Makamı : Hicaz
Usûl : Curcuna
Form: Şarkı
İcra: M. Nurettin Selçuk

Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri
Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri
Anlaşıldı yok imiş sende sâdâkat eseri
Dilpesendim bu mudur ehl-i vefânın hüneri
Anlaşıldı yok imiş sende sâdâkat eseri

Beste: Hafız Yusuf Efendi
Güfte: ?
Makam: Kürdili Hicazkâr
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Ayla Büyükataman

Beni bizâr ederken serzenişler


Beni bizâr ederken serzenişler 
Beni bizâr ederken serzenişler
Yürekte şimdi tîr-i hicrin işler
Değil bîhûde bu feryâd edişler
Yürekte şimdi tîr-i hicrin işler

Beste: Hacı Arif Bey
Güfte: ?
Makam: Sûznak
Usul: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Ela Altın

Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde

Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde 
Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde
Gelecekmiş gibisin, sanki günün birinde
Bakıyorken yollara andım seni deminde
Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde.

Beste: Ali Erköse
Güfte: Müzehher Güyer
Makam: Hüzzam
Usûl: Düye
Form: Şarkı
İcra: Saime Sinan

Güzel mevsimdir sonbahar


Güzel Mevsimdir Sonbahar
Güzel mevsimdir sonbahar
Rüzgarında aşk meltem var
Mehtabının eşi yoktur
Sevişmek ne kadar hoştur

Hüzünlüdür tatlı sesin
Bilmem neden kederlisin

Güzel mevsimdir sonbahar
Rüzgarında aşk meltem var
Mehtabının eşi yoktur
Sevişmek ne kadar hoştur

Sevdalıdır Bülbüllerin
Hülyalıdır gecelerin

Güzel mevsimdir sonbahar
Rüzgarında aşk meltem var
Mehtabının eşi yoktur
Sevişmek ne kadar hoştur

Beste: Neveser ökdeş
Güfte: Neveser Kökdeş
Makam: Rast
Usûl: Semai
Form: Şarkı
İcra: Esma Başbuğ

Kırdın ümmidimi yıktın şu gönül lânesini


Kırdın ümmidimi yıktın şu gönül lânesini 
Kırdın ümmîdimi yıktın şu gönül lânesini
Kırdın ümmîdimi yıktın şu gönül lânesini
Dil unutmaz ölür amma yine birtanesini
Günler aylar geçecek anmayacaksın adımı
Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini

Beste: Fehmi Tokay
Güfte: ?
Makam: Segâh
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Alaeddin Yavaşça

Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû

Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
Bend eyledi zincire beni sünbül-i gîysû
Bilmem ki ne sihreyledi ol gamze-i câdû
Saplandı ciğergâhıma dek hançer-i ebrû
Huri mi acep nûr-i mücessem mi nedir bu

Bste: Hacı Arif Bey
Güfte: ?
Makam: Hicaz
Usûl: Türk Aksağı
Seslndiren: Tülin Korman