Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim


Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim
Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim
Sen değildin o giden ruhî revânımdı benim
Kanayan kalbime döktün gözümün yaşlarını
Sen değildin o giden ruhî revânımdı benim.

Beste: Zeki Arif Ataergin
Güfte: ?
Makam: Hicaz
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Mahzun duruşun âşıka bin ömre bedeldi


Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldi
Mahzun duruşun âşıka bin ömre bedeldir
Sevdâzedeyim gönlüme bir başkası eldir
Cevretme sakın dîdelerim lütfûna hayrân
Sevdâzedeyim gönlüme bir başkası eldir...

Beste : Ekrem Güyer
Güfte : ?
Makamı : Hüzzâm
Usûlü : Sengin Semaî
Form. Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Gel ey nesim-i sabâ hattı yardan ne haber


Gel ey nesim-i sabâ hattı yardan ne haber

Gel ey nesim-i sabâ hattı yardan ne haber
Gelir mi kafilei müşki bardan ne haber
Şemim-i zülfüne amadedir meşam-ı ümid
Ne güna cümbüşü var rûzîgârdan ne haber
Aman servinazım işvebazım dilnüvazım
Canım a canım hattı yardan ne haber

Beste: Buhurizâde Mustafa Itrî Efendi
Güfte: Nabi
Makam: Isfahan
Usûl: Zencir
Form: Beste
İcra: Meral Uğurlu

Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi

Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış (aman aman)
Örülmeyi örülmeyi

Mendili yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttmu (aman aman)
Sorulmayı sorulmayı

Çağır Karacoğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Yiğit sevdiğinde soğur (aman aman)
Sarılmayı sarılmayı

Deyiş: Karacaoğlan
Yöre: Kahramanmaraş
Kaynak kişi: Aşık Mehmet Yanık
Derleyen ve notaya alan: Muzaffer Sarısözen

Not: Karacaoğlan'ın bu şiiri aslında daha uzundur.

Tutam yar elinden tutamTutam yar elinden tutam
Tutam yar elinden tutam
Tutam Yar Elinden Tutam Çıkam Dağlara Dağlara
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)
Olam Bir Yareli Bülbül İnem Bağlara Bağlara
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)

Birin Bilir Birin Bilmez Bu Dünya Kimseye Kalmaz
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)
Yar İsmini Ansam (Desem) Olmaz Düşer Dillere Dillere
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)

Emrah Der Ki Bu Günümdür Arşa Çıkan Tütünümdür
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)
Yare Gidecek Günümdür Düşem Yollara Yollara
(Vay Ağam Ey Şahım Ey Eyvah Eyvah Ey)

Yöre: Erzurum
Kaynak kişi: Raci Alkır/S.Işıklı/M.Kemertaş
Notaya alan: Nida Tüfekçi
İcra: Aysun Gültekin

Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir

Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
Def-i gam etmek için alet ise peymânedir
Neşe-i zevki meyi tahkir eden divânedir
Gam gelir Şâdi gider çün dil misafirhanedir

Beste: Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay
Güfte: ?
Makam: Rast
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Mülkiye Toper

Titrer yüreğim her ne zaman yâdıma gelsen
Titrer yüreğim her ne zaman yâdıma gelsen
Kan ağlar içim hâtır-ı nâ-şâdıma gelsen
Şu hâl-i perişânıma bir kerre bakıp da
Allah için ey şûh-i şenim dâdıma gelsen

Beste: Suphi Ziya Özbekkan
Güfte: ?
Makam: Muhayyer
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Perihan Altındağ Sözeri