Hicaz mandıra

 
Hicaz Mandıra
Beste: Sultan Abdülaziz
Makam: Hicaz
Usûl: Devr-i Turan
Seslendiren: Serkan Çağrı