Hicaz Makamı Şarkılar
Hicaz Taksim (Ömer Erdoğdular)

Hicaz Saz Eserleri

Hicaz Hümayun Saz Semaisi (Veli Dede)
Hicaz Hümayun Saz Semaisi (Ross Daly)
Hicaz Peşrev (Refik Fersan)
Hicaz Saz Semaisi (Refik Talat Alpman)
Hicaz Mandıra
Hicaz Oyun Havası (Haydar Tatlıyay)
Hicaz Oyun Havası (Şükrü Tunar)
Hicaz Sirto (Sultan Abdülaziz)

Hicaz Şarkılar

Hicaz Fasıl
Acaba şen misin kederin var mı
Açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece
Açıl açıl gel efendim cihân bahâr olsun
Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran
Ada sahillerinde bekliyorum (Hicaz İstanbul Türküsü)
Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm
Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin
Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende
Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın - Hicaz İlahi
Ah nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok
Akşam erdi yine sular karardı
Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın
Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek
Anlatılmaz bin dert ile geçiyor çileli ömrüm
Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın
Aşkı seninle tattı, hicrânla yandı gönül
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı
Ayrılık ateşten bir ok
Bağlanıp zülfü hezârân tâbına
Baharın zamanı geldi a canım
Baktıkça hüsn-ü ânına hayrân olur âşıkların
Bende hicrân yarasından da derin bir yara var
Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç
Beni kahreder bu kaçışların
Beni canımdan ayırdı gönlümü yıkdı temelden
Benim yarim gelişinden bellidir (Hicaz Türkü)
Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim
Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok
Bir bahar akşamı rastladım size
Bir bir geçiyor sevgililer gözü yaşlı
Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni
Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde
Bir kere sevdim diye bin pişmân etme beni
Bir nigâh et ne olur halime ey gonce dehen
Bir rüzgar esti felek mecâlim kesti felek
Boğaziçi şen gönüller yatağı
Bülbül güle konar öter
Bülbül ne gezersin Çukurova'da (Hicaz Türkü - Uzun Hava)
Bu yara başka yara
Bu yerler ne füsûnkardı
Buyruğun tut Rahmân'ın - Hicaz İlahi
Bülbülün çilesi yanmakmış güle
Çaresizim çaresiz
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin
Çıksam şu dağların yücelerine
Çok yaşa sen Ayşe
Değdi saçlarıma bahâr gülleri
Değdi saçlarıma bahar küleği - Azeri
Deli gönül gezer gezer gelirsin
Derdimi arz etmeğe ol şûha bir dem bulmadım
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim
Dil şâd olacak diye kaç yıl avuttu felek
Dün gece ye's ile kendimden geçtim (Hicaz Divân)
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem
Elâ gözlerine kurban olduğum
El çek tabib el çek yaram üstünden
Enginde yavaş yavaş
Erkilet güzeli bağlar bozuyor (Hicaz Türkü)
Ey büt-i nev edâ olmuşum müptelâ
Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma
Firkatin aldı bütün nevşe-i tâbım bu gece
Geceler yârim oldu aman aman garibem
Geçmiş güzel günleri rûhumla anıyorum
Gelin gidelim Allah yoluna (Hicaz İlahi)
Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle
Gemilerde tâlim var (Hicaz İstanbul Türküsü)
Gidem dedim aman yârenlerim darıldı (Hicaz Rumeli Türküsü)
Gitmek mi zor kalmak mı zor
Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı
Gittin de bıraktın beni aylarca kederde
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu
Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim
Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini
Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir
Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben
Gül açarken bahçemde hep hayâlin gülümser uzaktan bana
Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
Gülünce gözlerinin içi gülüyor
Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki
Haber gelmez gönül virane kaldı
Haberler yollasam seni çağırsam
Hal-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni
Hançer-i aşkınla ey yâr gönlüm üzre vurma hiç
Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın
Hastayım yalnızım seni yanımda
Hazân ile geçti gülşen-i bûstan
Her akşam muhakkak tesadüfümüz
Hicranla geçen günleri hasretle anarken
Hüsnüne güvenme, ey ruy-i mâhım
İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr
İstanbul'da Boğaziçinde Bir Garip Orhan Veli
Kader kime şikayet edeyim seni bilemem
Kalbimde gizli bir sevgi mi arar
Kalb kalbe karşı derler onun için sormadım
Kalmadı bende ne arzu ne gönül
Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına
Kayboldum kaybolan yıllar içinde
Kırmızı gülün alı var (Hicaz Rumeli Türküsü)
Kış geldi firâk açmadadır sîneme yâre
Kim görmüştür güzellerin vefâsın ( Hicaz Türkü )
Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter
Körfez'deki üç beş güzel söylesinler şarkı gazel (Hicaz Köçekçe)
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa
Madem ki gidiyorsun bırakıp burda beni
Mah yüzüne âşıkanım
Mahmur bakışlı dilberim (Karabiberim)
Martılar ah eder, çırparlar kanat
Muhabbet bağına girdim bu gece
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım
Ne gelen ne soran var, acı geçti günlerim
Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası
Ne küstün bî-sebep öyle
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
Niçin a sevdiğim niçin
Niçin bülbül figân eyler bahâr eyyâmıdır şimdi
Niçin şeb-tâ seher ben zâr-ü zârım
Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı (Hicaz Rumeli Türküsü)
Pencereden kuş uçtu yandı yürek tutuştu (Hicaz Türkü)
Pınarın başında su verdin içtim (Ayşem)
Rûyâ gibi uçan yıllar biraz durun, durun biraz
Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
Sazlar çalınır çamlıcanın bahçelerinde
Sen bu yerden gideli ey saçı zer
Senede bir gün
Seni öyle sevdim ki anlatamam söz ile
Sen hep beni mazideki halimle tanırsın
Sen saçlarıma koşan aklar gibisin
Seni sevda çiçeğim tac-ı serim
Sevdâ-yı ruhun aşk eline son seferimdir
Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar
Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim
Severim her güzeli senden eserdir diyerek
Sevgilim sensizliğimi yudum yudum içiyorum
Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver
Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine
Sîne-i sûzânıma âhım yeter
Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi
Sislendi hevâ, tarf-ı çemenzârı nem aldı
Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin
Söyleyemem derdimi kimseye, dermân olmasın diye
Şarkılar söyle o sahillerde
Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
Şu limandan (Yalta'dan) taş yükledim gemim dolmadı (Hicaz Türkü)
Şu yorgun gönlümü yormayın artık
Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın
Takvimlerden haberin yok mu geçiyor yıllar
Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle
Tel tel taradım zülfünü
Terket beni artık yetişir sende vefâ yok
Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim
Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla
Ülfet etsem yâr ile ağyare ne
Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben hâlime
Vardar ovası (Hicaz Rumeli Türküsü)
Yâd eller aldı beni taşlara çaldı beni
Yalan değil pek kolay olmayacak unutmak
Yalanmış bülbülün sevgisi güle
Yar saçların lüle lüle
Yaşamak yalan belki yalan delice sevmek
Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım
Yeşil gözlerini ufkuma ger ki
Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
Yine neş'e-i muhabbet
Yine tâb-ı nigâh-ı hayrete eşk-i kühûl çekdim
Yorgun düştüm koklamaktan hayalini dün yine
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar
Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin

49 yorum:

 1. Hicaz makamı makamların şahıdır bence.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öyledir lakin hüzzam ile kürdiler -acemkürdi, muhayyerkürdi,kürdilihicazkar- daha bir başkadır.

   Sil
 2. Sadece TSM eserleri değil,Pop ve Anadolu Pop türündeki eserlerin çoğu da Hicazdır.Bu nedenle bu eserler çok benimsenmiştir:Aldırma Gönül,Aman Kerem,Herşey Senin Uğruna,Merdo....

  YanıtlaSil
 3. HİCAZ HER ZAMAN HİCAZDIR.EN DUYGUSALI BENCE

  YanıtlaSil
 4. Hicaz makamının isminin Arabistandaki kutsal şehirler olan Mekke ve Medine şehirlerinin olduğu bölgeye verilen Hicaz isminden geldiği rivayet edilir. Bu bilgi doğru mudur acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selam, bildigim kadari ile dogru olabilir. Bölge cografyasi Hejaz olark bilinen arbistan yarim adsinin batisina bakan bölumudur ve osmanlilarin bölgeden cekilmesinden sonra Hijaz Kralligi ilan edilmistir. Ayrica Medine Damaskus arsindaki gine osmanlilarin yaptigi demiryoluda hijaz trenyolu olarak adlandirilir ve Sam¨daki Hijaz tren istasyonu gine adini bu bölgeden almis olmalidir.

   Sil
 5. En baba hicaz şarkılar burda toplanmış. Helal olsun.

  YanıtlaSil
 6. çok güzel bir kaynak, bayıldım

  YanıtlaSil
 7. Emeğiniz için teşekkürler. Çok yararlı ve kaliteli bir blogunuz var.

  YanıtlaSil
 8. güzelmiş...

  YanıtlaSil
 9. Emeği gecenlere teşekkürler...çok güzel hazırlanmış...

  YanıtlaSil
 10. Cidden çok kaliteli bir blog, öyle ki haftaya konservatuvar sınavım var ve parçalarımı bu siteden hazırlıyorum. Emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
 11. Tek kelimeyle müzik hazinesi.Emeği geçenlere çok çok teşekkürler ederim.
  LEVENT ATIL

  YanıtlaSil
 12. Teşekkürler ellerinize sağlık notalar için. çok faydalandım,

  YanıtlaSil
 13. Emeğinize sağlık acaba popüler olan hicaz şarkı notaları da eklebilir misiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Populer Hicaz şarkılar derken hangi eserleri kasdettiğinizi isim olarak açıklar mısınız lütfen.

   Sil
 14. ne olursunuz bu bloğu kaybetmiyelim... :)

  YanıtlaSil
 15. neden hicaz makamı çok sevilir bilirmisiniz çünkü bebekken kulağımıza söylenen NİNNİ ler hicaz dır da ondan diye düşünüyorum ve bu siteye hizmeti geçmiş kim varsa hepsine sonsuz şükran ve minnetlerimi sunuyorum

  YanıtlaSil
 16. Bilmem neye bir buseni sen çok görüyorsun-Yesari Asım Arsoy ve
  Niçin şeb-ta seher ben zar u zarım-Şevki Bey
  Bu iki eseri de eklemenizi dilerim.İki büyük ustanın şahaserleri
  Çok istifade ettiğim bir siteniz var.Hazırlayanlar Türk Müziğine büyük hizmet etmişler.Sonsuz teşekkürler.Yüreğinize sağlık.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Ercan İnce

   Yukarıda yazdığınız eserler eklendi.
   Sitayişkâr yazınız için çok teşekkür ederim.
   Başka istekleriniz olursa lütfen ilgili bölüme çekinmeden yazınız, bloga günde 7000 - 8000 kişi giriyor, yaklaşık 1000 kişi ise sürekli ziyaretçi ama talep, yorum, facebook da ya da twitter da paylaşma veya vs gibi mevhumlar ne yazık ki çok fazla olmuyor.

   Sil
 17. THERE IS NOTING CAN BE BETTER THEN THIS EXCELLENT WORK
  THANKS FOR YOUR VALUABLE TIME

  YanıtlaSil
 18. Sayın gönüldaşların bütün yorumlarına katılıyor ve acizane olarak bir ilave de ben yapabilirsem, hicazın güzelliği hiç tartışılmaz. Her makamın kendine göre bir yeri vardır, nasıl her derde bir ilaç varsa. Yeri geldiğinde az kullanılsa bile acemaşiranın yerini hicaz makamı doldurabilir mi? Mağrur ve övgü gerektiren duyguları hicazla nasıl tarif edebiliriz, ferahfeza makamı varken? Diye düşünüyorum, eğer sürçü lisan etmediysek.

  YanıtlaSil
 19. Hasan Esen'in "Şu yorgun gönlümü yormayın artık" isimli eserine sitenizde yer verirseniz çok sevinirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Metin ÖZTÜRKCAN

   Öneriniz için çok teşekkür ederiz. Şu yorgun gönlümü yormayın artık adlı Hicaz eser bloga eklendi.

   Saygılar

   Sil
  2. Çok teşekkürler. Bir de Rıfat Ayaydın'ın "yorgun düştüm kollamaktan hayalini dün yine" şarkısını da ekleyebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler...

   Sil
 20. Fikret Rahmi GÜVENER11 Eylül 2017 22:58

  Bir Nihal ERKUTUN Bestesi Olan "Gül Açarken Bahçemde" Şarkısını Eklerseniz Çok Sevinirim.Emekleriniz İçin Binlerce Teşekkür...

  YanıtlaSil
 21. "Yorgun düştüm koklamaktan hayalini dün yine". Rıfat Ayaydın. Ekleyebilir misiniz lütfen.

  YanıtlaSil
 22. Fikret Rahmi GÜVENER14 Eylül 2017 23:00

  Bir Hicaz fantazi şarkı olan "Gurur İnan ki Gurur" (Ayşe TUNALI'dan dinledim Youtube'de) şarkısını ekleyebilir misiniz lütfen?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Fikret Rahmi GÜVENER

   Gurur inan ki gurur adlı eserin notasını bulamadık, eğer sizde var ise sarkilarnotalar@yandex.com.tr adresine gönderebilir misiniz lütfen.

   Teşekkürler

   Sil
 23. Muhtesem bir site, emeginiz icin tesekkurler.

  YanıtlaSil
 24. Hicaz ile hicaz-hümayun ayrımını yaparsanız sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Zirgüle - Hümayun Ve uzzal Olarak ayırmak daha doğru olur

   Sil
 25. "Sezdim dargın bakışını, dalarken gözlerine." Bu güzel eseri de listeye dahil edebilir misiniz lütfen? Muhteşemsiniz. Çok teşekkürler...

  YanıtlaSil
 26. Teşekkürler... Bir eseri daha bloga ilave edebilir miyiz lütfen? Talat Er'e ait "ölürüm de ben yine bakmam yüzüne". Şimdiden sonsuz teşekkürler.

  YanıtlaSil
 27. beni canımdan ayırdı gönlümü yıktın temelden bu eseride eklerseni sevinirim

  YanıtlaSil
 28. ''Şu karşı ki dağda bir yeşil çadır'' adlı Hicaz şarkıyı listeye ekleyebilirmisiniz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın raspi

   Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
   adlı eseri ekledik, zaman zaman istekler gözden kaçabiliyor, sizinki de öyle olmuş ama sonradan farkettik, selamlar

   Sil
  2. Teşekkürler dostlar..

   Sil
 29. yeşil gözlerinden muhabbet kaptım... notaları yazarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 30. "Seni öyle sevdimki anlatamam söz ile". İrfan Özbakır'ın bu muhteşem eserini de bloga dahil edebilir miyiz lütfen? Şimdiden çok teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Metin ÖZTÜRKCAN

   Seni öyle sevdim ki anlatamam söz ile adlı hicaz eser bloga eklendi, ilginiz için teşekkür ederiz.

   Sil
  2. Çok teşekkürler. Harikasınız...

   Sil
 31. Dün akşam keşfettim, hâlâ sitedeyim.saygilarimla

  YanıtlaSil
 32. Evvela şunu söyleyim: Sayfanızdaki tüm makamlar çok güzel. Faydalandık. ALLAH razı olsun.
  Hicaz makamına "Bir Fırtına Tuttu Bizi" türküsünü de ekleye bilirsiniz.

  Azerbaycandan selam ve saygilarla: Sadık Ramizoglu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Sadik Ramizoğlu

   Bir fırtına tuttu bizi adlı türküyü buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.

   Selam ve saygı bizden.

   Sil

Sitemizi geliştirebilmemiz için YORUMUNUZ önemlidir. Sitede olmasını arzu ettiğiniz eserleri ilgili makamın olduğu sayfaya yazarsanız eklemeye çalışırız. Çalışmayan videoların altına not yazarsanız düzeltebiliriz. Sitemizi beğendiyseniz lütfen Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşınız.