Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor

 
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
Kim ayağın öperek yalvarıyor
Bağrımı şâne gibi kim yârıyor
Sevdiğim zülfünü kimler tarıyor

Beste: Rifat Bey
Güfte: Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Makam: Hicaz
Usûl: Aksak
Seslendiren: Rengin Uyar Kökten