Yıllar ne çabuk geçti

 
Yıllar ne çabuk geçti
Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
Bir tel saç onun kaldı bütün hâtırâsından
Hâlâ duyarım bin sızı ben her yarasından
Bir tel saç onun kaldı bütün hâtırâsından.

Beste: Bîmen Şen
Makam: Hicaz
Usûl: Sengin Semai