Rast Kâr-ı Muhteşem


Rast Kâr-ı Muhteşem
Rast Kâr-ı Muhteşem

Rast Kâr-ı Muhteşem
Beste: Abdülkadir Meragî
Makam: Rast
Usûl: Devr-i Revân
İcra: İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu