Kürdilihicazkar Saz Semaisi

 
Kürdilihicazkar Saz Semaisi
Kürdilihicazkar Saz Semaisi
Beste: Reşat Aysu
Makam: Kürdilihicazkar
Usûl: Aksak Semai - Semai

İcra edenler:
Ud: Mutlu Torun
Klasik Gitar: Hüseyin Sarısaltıkoğlu