Gönül derdi çekenleri gizlice yaş dökenleri


Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri
Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri
Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri

Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri
Bağrımdaki dikenleri gidin sorun gecelerden
Geceler hülya demidir, âşıkların mahremidir

Gökte gözler kıpırdaşır, ay gülerek fısıldaşır
Sevgiliden selam taşır, ses duyulur yücelerden

Garip gecelerde ne var, yürekten özleyiş kadar
Uzaklardan incelerden ninni söyler hecelerden

Geceler sırdaşım benim, yarını müjdeleyenim
Çözülen bilmecelerden, ninni söyler hecelerden

Beste: Selâhattin Pınar
Güfte: Vecdi Bingöl
Makam: Hicazkâr
usûl: Aksak
Seslendiren: Melihat Gülses