Gelse o şûh meclise nâz ü tegâfül eylese

 
Gelse o şûh meclise nâz ü tegâfül eylese
Gelse o şûh meclise nâz ü tegâfül eylese
Reng-i hicâbı gülşen-i meclîsi gülgül eylese
Ta'n-geri riyâz-ı hûld olur idi vücûh ile
Âşık-ı zârı gülşen-i vaslına bülbül eylese

Beste: Hâfız Post
Güfte: ?
Makâm: Râst
Usûl: Yürük Semâî
Seslendiren: Münip Utandı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sitemizi geliştirebilmemiz için YORUMUNUZ önemlidir. Sitede olmasını arzu ettiğiniz eserleri ilgili makamın olduğu sayfaya yazarsanız eklemeye çalışırız. Çalışmayan videoların altına not yazarsanız düzeltebiliriz.