Olmaz ilaç sine-i sad pâreme


Olmaz ilaç sine-i sad pâreme
Olmaz ilaç sine-i sad pâreme

Olmaz ilaç sine-i sad pâreme
Çare bulunmaz bilirim yâreme
Baksa tabiban-ı cihan çâreme
Çare bulunmaz bilirim yâreme

Kastediyor piri müjen canıma
Gözleri en son girecek kanıma
Şerh edemem halimi cananıma
Çare bulunmaz bilirim yareme

Beste: Hacı Arif Bey
Güfte: Nâmık Kemâl
Makam: Segah
Usûl: Curcuna
Seslendiren: Kâni Karaca