Erişti nev-bahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen


Erişti nev-bahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen
Erişti nev-bahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen

Erişti nev-bahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen
Çemenler döndü rûy-i yâre reng-i lâle vü gülden
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Açıldı dilberin ruhsârı gibi lâleler güller
Yakıştı zülf-i hûban-veş zemîne saçlı sünbüller
Nevâsâz olmada bin şevk ile âşüfte bülbüller
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Beste: Arif Sâmi Toker
Güfte: Nedim
Makam: Nihâvend
Usûl: Semâî
Seslendiren: Arif Sâmi Toker

1 yorum:

Sitemizi geliştirebilmemiz için YORUMUNUZ önemlidir. Sitede olmasını arzu ettiğiniz eserleri ilgili makamın olduğu sayfaya yazarsanız eklemeye çalışırız. Çalışmayan videoların altına not yazarsanız düzeltebiliriz.