Siteden azami faydayı sağlamak için Mozilla Firefox tarayıcıyı kullanmanız önerilir, ilkel İnternet Explorer videoları çalıştırmıyor.

Sultaniyegah Sirto


Sultaniyegah Sirto
Sultaniyegah Sirto
Sultaniyegah Sirto

Sultaniyegah Sirto
Beste: Sadi Işılay
İcra eden: Bahadır Şener - Saraybosna Flarmoni Orkestrası

Bu gülzârın yine bir nev-baharı


Bu gülzârın yine bir nev-baharı
Bu gülzârın yine bir nevbahârı

Bu gülzârın yine bir nevbahârı
Rehîn-i intizâr etti hezârı
Dem-i teşrîfi yâri gülizârı
Bugün de neş'ezâr etti hezârı

Tedârik üzre gördüm gülsitânı
Tekarrûb eylemiş vakt-û zamânı
Haberdâr eyledim ben de nihânı
Bu müjdem pür mesâr etti hezârı.

Beste: Santurî Ethem Efendi
Güfte: ?
Makâm: Sultânîyegâh
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı

Şarkılar seni söyler, dillerde nağme adın


Şarkılar seni söyler, dillerde nağme adın
Şarkılar seni söyler, dillerde nağme adın
Şarkılar seni söyler, dillerde nağme adın

Şarkılar seni söyler, dillerde nağme adın
Aşk gibi, sevda gibi huysuz ve tatlı kadın
En güzel günlerini demek bensiz yaşadın
Aşk gibi, sevda gibi huysuz ve tatlı kadın

Beste: Muzaffer İlkar
Güfte: Fakih Özlem
Makâm: Nihâvend
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
Seslendiren: Deniz Kaya

Kasımpaşa kıyıları tersane (Badem şekeri)


Kasımpaşa kıyıları tersane (Badem şekeri)
Kasımpaşa kıyıları tersane (Badem şekeri)

Kasımpaşa kıyıları tersane
Bir yâr sevdim alimallah bir tane
Her dem sevdalıya kız mız bahane

Top çiçeğim deste gülüm
Canım İstanbullum
Amman amman bahane

Gittim baktım şıkır şıkır Balıkpazarı
Üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri
Üç doluya üç tanecik badem şekeri

Top çiçeğim deste gülüm
Canım İstanbullum
Amman amman badem şekeri


Beste: Yalçın Tura
Güfte: Oktay Rifat Horozcu
Makâm: Hüseynî
Usul: Düyek
Form: Şarkı
Seslendiren: Recep Birgit

Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim


Ne gelen ne soran var, acı geçti günlerim
Ne gelen ne soran var, acı geçti günlerim

Ne gelen ne soran var, acı geçti günlerim
İçtim sabaha kadar, yaşla doldu gözlerim
Felek böyle istemiş, böyle yazmış yazımı
İçtim sabaha kadar, yaşla doldu gözlerim

Beste: Ziyâ Taşkent
Güfte: Ziyâ Taşkent
Makâm: Hicâz
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
Seslendiren: Aslı Pakalınlar

Suzidil Saz Semaisi


Suzidil Saz Semaisi Suzidil saz Semaisi
Suzidil saz Semaisi Suzidil Saz Semaisi
Beste: Sedat Öztoprak - Fahri Kopuz
Usûl: Aksak Semai
İcra: Ercüment Batanay

Rast Zeybek


Rast Zeybek


Rast Zeybek
Beste:Tanburi Cemil Bey
Usûl: Aksak
İcracılar
Kane Mathis, Ud
Phaedon Sinis: Kemençe
Rowan Storm: Ritim

Nevâ KârNevâ Kâr
Nevâ Kâr
Nevâ Kâr
Nevâ Kâr
Nevâ Kâr

Nevâ Kâr

Gülbün-i ‘îş mîdemet sâkî-i gül-izâr kû
Bâd-ı bâhâr mîvezed bâde-i hoş-güvâr kû

Her gül-i nev zi-gül-ruhî yâd hemî küned velî
Gûş-i sühan-şinev kucâ dîde-i i’tibâr kû

Meclis-i bezm-i ‘îşrâ gâliye-i meram nîst
Ey dem-i suph-ı hoş-nefes nâfe-i zülf-i yâr kû

Ey şâhed-i kudsî keşed bend-i nikâbet
Ve’y mürg-i behiştî ki dihed dâne vü âbet

Beste: Buhurizâde Mustafa Itrî Efendi
Güfte: Hafız-i Sirâzî
Makam: Nevâ
Usûl: Nim Sakil (Eser Nim sakil usuluyle başlamakla birlikte eser içinde Sakîl, Devr-i Revân, Remel, Yürük Semâi, Devr-i Kebîr, Berefşân, Fer ve Muhammes usülleri de kullanılmıştır)
Seslendiren: Bekir Sıdkı SezginGünümüz Türkçesi ile:

Zevk ve içki fidanı yetişiyor, gül yanaklı sâkî nerede?
Bahar rüzgârı esiyor, lezzetli şarap nerede?

Her taze gül dâima bir gül yanaklıyı hatırlatmakta
Fakat, söz dinleyecek kulak, ibret alacak göz nerede?

Muhabbet meclisinde başka güzel kokuya ihtiyaç yoktur.
Ey güzel nefesli sabâh vakdi! Sevgilinin mis kokulu zülfü nerede?

Ey güzel! Yüzüne örttüğüm örtüyü kim çeker?
Ey cennet kuşu (yâni sevgilim) sana yeni suyu kim verir?

Segâh saz semaisi (Nayî Osman Dede)

Segâh saz semaisi (Nayî Osman Dede)
Segâh Saz Semaisi
Beste: Nâyi Osman Dede
Makâm: Segâh
Usûl: Aksak Semâî
İcra: Yurdal Tokcan

Nihavend Saz Semaisi (Mesud Cemil Bey)


Nihavend Saz Semaisi (Mesud Cemil Bey)


Nihavend Saz Semaisi (Mesud Cemil Bey)
İcra: Modal Scent Trio Ensemble

Elâ gözlüm yıktın benim evimi

Elâ gözlüm yıktın benim evimi
Elâ gözlüm yıktın benim evimi
Eğlen şu diyarda kal diye diye
Viran ettin bahçem ile bağımı
Tomurcuk güllerim al diye diye

Al beni, yâr diye diye
Sar beni yâr diye diye

Tomurcuk güllerim al diye diye

Beste: Sadettin Kaynak
Şiir: Karacaoğlan
Makam: Zâvil
Usûl: Sofyan
Seslendiren: İnci Çayırlı

Şiirin tamamı aşağıdaki gibidir.

Elâ gözlüm yıktın benim evimi
Eğlen şu diyarda kal diye diye
Viran ettin bahçem ile bağımı
Tomurcuk güllerim al diye diye

İnsanoğlu kurtulmuyor kazadan
Yaralılar nasıl durur sızıdan
Akça ceyran kurtulmuş da tazıdan
Kaldırmış başını çöl diye diye

Seher zamanında uğradım sana
Görünce gül yüzlüm kaldım ben tana
Gafilken bir dolu sundun sen bana
İçirdin ağıyı bal diye diye

Karac'oğlan der ki neyleyip n'etmek
Bir fikrim var şu sılayı terketmek
Yıkıl git diyorsun kolay mı gitmek
Sen getirdin beni gel diye diye

Karacaoğlan

Kürdîli Hicâzkar Peşrev (Vasilaki Efendi)


Kürdîli Hicâzkar Peşrev

Kürdîli Hicâzkar Peşrev
Beste: Kemençevi Vasilaki Efendi (1845-1907)
Usûl: Ağır Düyek

Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler

 
Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler
Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler
Susar deniz susar rüzgar birer birer
Uzak bir kayadan düşünce suya gölgeler
Susar deniz susar rüzgar birer birer

Beste: Avni Anıl
Güfte: İlham Behlül Pektaş
Makam: Kürdîli Hicazkâr
Usûl: Düyek
Seslendiren: Rengin Uyar Kökten

Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini

 
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Çünkü sevdim yüzünün rengini billûr sesini
Görürüm vecd ile ben her gece rûyâda seni
Çünkü sevdim yüzünün rengini billûr sesini

Beste: Bimen Şen
Güfte: Şerâfettin Özdemir
Makam: Yegâh
Usûl: Ağır Aksak
Seslendiren: Münir Nûreddin Selçuk

Çözülme zülfüne ey dil-rûbâ dil bağlayanlardan

 
Çözülme zülfüne ey dil-rûbâ dil bağlayanlardan
Çözülme zülfüne ey dil-rûbâ dil bağlayanlardan
Kaçınma âteş-i aşkınla bağrın dağlayanlardan
Düşer mi ictinâb etmek seninçün ağlayanlardan
Sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan

Beste: Hacı Arif Bey
Güfte: Enderûnî Vâsıf
Makam: Nihavend
Usûl: Curcuna
Seslendiren: Deniz Şahinkaya


Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine

 
Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine
Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine
Câm-ı lâl'in çekelim bâde-i ahmer yerine
Sevelim dâim o gül çehreyi dilber yerine

Çekelim sîne-i bikineye zer duhterini

Beste: Âmâ Kadri Efendi
Güfte: ?
Makam: Acem
Usûl: Yürük Semai
Seslendiren: Hakkı Demirok

Rüzgâr söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı

Rüzgâr söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı
Rüzgâr söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı

Rüzgâr söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı
Vazgeç söyleme artık hatırlatma mâzîdeki aşkımızı
Bir kış günüydü başladı bu hazîn macerası ömrümüzün
Vazgeç söyleme artık hatırlatma mâzîdeki aşkımızı.

Beste: Şekip Ayhan Özışık
Güfte: Şekip Ayhan Özışık
Makam: Muhayyer Kürdî
Usûl: Düyek
Seslendiren: Münip Utandı
Tanbur taksîmi : Pelin Değirmenci

Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı irem

 
Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı irem
Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı irem
Üstüne gül koklamam ey gonca-fem
Günde bin fasl-ı bahâr erse o dem
Üstüne gül koklamam ey gonca-fem

Beste: Hacı Fâik Bey
Güfte: ?
Makam: Hüzzâm
Usûl: Ağır Aksak
Seslendiren: Özdal (Kale) Orhon

Sevdiğim dünyalar kadar, gel dese bir gün gel dese (Vesvese)

Sevdiğim dünyalar kadar, gel dese bir gün gel dese (Vesvese)
Sevdiğim dünyalar kadar, gel dese bir gün gel dese
Nesi var ömrün nesi var, vesvese hepsi vesvese
Bir şarkı gelir uzaktan, söyler aşktan yaşamaktan
Bir ses ki rûhtan dudaktan, o sese yandım âh o sese
Mâdemki gönül böyle deli, delicesine sevmeli
Usanıp yine sevmeli, bitmese sevgi bitmese

Bestekâr: Münir Nurettin Selçuk
Güftekâr: Ümit Yaşar Oğuzcan
Makâm: Hüzzâm
Usûl: Aksak
Seslendiren: Gönül Aköz

Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir

Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir
Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir
Sen gideli hayat benim çilemdir
Seven gönül yâr kıymeti bilendir

Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun

Ay doğmuyor bulutlara darılmış
Benim gönlüm umutlara sarılmış
Bu aşkımız ağaçlara yazılmış

Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun

Yollarına ümit ektim çürüdü
Hayatımı bir ıstırap bürüdü
Acı günler hep üstüme yürüdü

Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun

Beste: Ziyâ Taşkent
Güfte: Halit Çelikoğlu
Makâm: Hüzzâm
Usûl: Sofyân
İcra: Ziya Taşkent

Yine yakmış yâr mektubun ucunu

Yine yakmış yâr mektubun ucunu
Yine yakmış yâr mektubun ucunu
Askerlikte sevdâ çekmek zor diyor
Yükleyip postanın bana suçunu
Hatırımı teller ile sor diyor
Askerlikte sevdâ çekmek zor diyor

Dinlenmeler bir sigara içimi
Duman duman sen kaplarsın içimi

Çiğdem çiçek açmış teskere yakın
Yeşiller giy artık yollara bakın
Sevgilim kendini nazardan sakın
Seni düşde gördüm hayra yor diyor
Askerlikte sevdâ çekmek zor diyor

Dinlenmeler bir sigara içimi
Duman duman sen kaplarsın içimi

Beste: Erol Sayan
Güfte: Mehmet Gökkaya
Makam: Hüzzam
Usûl: Nim Sofyan
Seslendiren: Emel Sayın

Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici

Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici

Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici
Sararan dallarının çizdiği dünya geçici
Ellerin böyle sokulgan nefesin böyle yakın
Bana dünyaları vadetse de içten bakışın
O ışık kaynağı gözlerdeki mânâ geçici
Sararan dallarının çizdiği dünya geçici

Beste: Bekir Sıtkı Sezgin
Güfte: Mehmet Çınarlı
Makam: Hüzzâm
Usûl: Aksak
Seslendiren: Elif Güreşçi

Nihân ettim seni sinemde Ey.! meh-pâre cânımsın


Nihân ettim seni sinemde Ey.! meh-pâre cânımsın
Nihân ettim seni sinemde Ey.! meh-pâre cânımsın
Nihân ettim seni sinemde Ey.! meh-pâre cânımsın

Nihân ettim seni sinemde Ey.! meh-pâre cânımsın
Benim Râz-ı derûnum sevdiğim dilber nihânımsın
Gönül sende gözüm hâk-i derinde Ey.! meh-i devrân
Benim cân ü cihânım rûz ü şeb vird-i zebânımsın

Beste: Dede Efendi
Güfte: ?
Makam: Sultânî Yegâh
Usûl: Aksak Semâî
Seslendiren: Türk Müziği Eğitim ve Kültür Derneği Korosu
Not: Sultânî Yegâh Peşrev, Kanuni Hacı Arif Bey'in eseridir.

Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına


Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına
Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına

Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına
Saçından bir tel alsam ah taksam başıma
Söylesem sevgimi, kalbimi açsam ona
Aşkımın çiçeğini taksam başına

Sözleri ah sitemkar kıskanır beni yakar
Nazlanır yalvarır ah o güzel yar
Söylesem sevgimi kalbimi açsam ona
Aşkımın çiçeğini taksam başına

Beste: Neveser Kökdeş
Güfte: Neveser Kökdeş
Makam: Segâh
Usûl: Semâî
Seslendiren: Elif Güreşçi

Köprüden geçti gelin


Köprüden geçti gelin
Köprüden geçti gelin
Köprüden geçti gelin
Köprüden geçti gelin
Köprüden geçti gelin

Köprüden geçti gelin
Saç başın düştü gelin diloy loy
Halden bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne fayda

Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin diloy loy
Diloy diloy diloy diloy loy
Halden bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne fayda

Köprüden geçemiyom
Az doldur içemiyom diloy loy
Halden bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne fayda

Sen benden geçtiN ama
Ben senden geçemiyom diloy loy
Diloy diloy diloy diloy loy
Halden bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne fayda

Yöre: Kırşehir
Kaynak kişi: Neşet Ertaş
Notaya alan: Hamdi Özbay
Seslendiren: Neşet Ertaş

Anam ağlar başucumda oturur

Anam ağlar başucumda oturur
Anam ağlar başucumda oturur
Derdim elli iken yüze getirir
Bu dert beni yiye yiye öldürür

El çek tabip el çek benim yaremden
Ölürüm kurtulmam ben bu yareden

Anama babama bir sözüm kalmadı
Bir su ver demeye yüzüm kalmadı
Doktora tabibe lüzum kalmadı

El çek tabip el çek benim yaremden
Ölürüm kurtulmam ben bu yareden

Yöre: Kırşehir
Kaynak kişi: Neşet Ertaş
Notaya alan: Altan Demirel
Seslendiren: Zühre Varışlı

Ahu gözlerini sevdiğim dilber

 
Ahu gözlerini sevdiğim dilber
Ahu gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Bilmem deli miyim mecnun gezerim
Sırrımı ellere veremiyorum
Derdimi ellere diyemiyorum

Helal olsun al yanaktan aldığım
El uzatıp gonca gülün derdiğim
İnce belini tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım duramıyorum

Al yanaktan aldıcağım azıktır
Tarama zülfünü gönlüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum

Yöre: Kırşehir
Kaynak kişi: Neşet Ertaş
Derleyen ve notaya alan: Nida Tüfekçi
Seslendiren: Neşet Ertaş

Al yanak allanıyor

Al yanak allanıyor
Al yanak allanıyor
Aman yazması pullanıyor
O yar çıkmış karşımda
Aman dal gibi sallanıyor

Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı

Al yanak gül gül olur
Aman sırma saç tel tel olur
Yarim çıkma dışarı
Aman seni gören del'olur

Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı

Al yanak pembe pembe
Aman sevdan uyandı bende
Sevdan ile yanıyorum
Aman hiç insaf yok mu sende

Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı

Al yanak gül gül olur
Aman sırma saç tel tel olur
Yarim çıkma dışarı
Aman seni gören del'olur

Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı

Yöre: Kırşehir
Kaynak kişi: Neşet Ertaş
Notaya alan: Nida Tüfekçi
Seslendiren: Neşet Ertaş