Siteden azami faydayı sağlamak için Mozilla Firefox tarayıcıyı kullanmanız önerilir, ilkel İnternet Explorer videoları çalıştırmıyor.

Bade-i vuslat içilsin kase-i fağfurdan

Bade-i vuslat içilsin kase-i fağfurdan
Bade-i vuslat içilsin kase-i fağfurdan
Bir ilâhi neşe doğsun name-i tamburdan
Cüylar feryad ederken bahre duradurdan
İnlesin tambur agaş-ı yardan.

Beste: Fâize Ergin
Güfte: Abdülbâki Baykara
Makam: Şedaraban
Usûl: Devr-i Hindî
Seslendiren: Seher Dilmaç

Bir esmere aman aman gönül verdim

Bir esmere aman aman gönül verdim
Bir esmere aman aman gönül verdim
Firakiyle arttı derdim aman aman
Benim olur diye sevdim
Yanağı gül saçı sünbül
Aşkı çok şuh levendim aman aman
Gel ağlatma aman aman
Zülf-ü kemendim yar aman.

Beste: Tanbûri Mustafa Çavuş
Güfte: Tanbûri Mustafa Çavuş
Makam: Saba
Usûl: Aksak
Seslendiren: Seher Dilmaç

Akşam yine gölgen yine gölgen yine akşam


Akşam yine gölgen yine gölgen yine akşam
Akşam yine gölgen, yine gölgen, yine akşam

Akşam yine gölgen, yine gölgen, yine akşam
Gölgen neyi görsem neyi sevsem neye baksam

Sensiz içilen bade karanlık dolu bir cam
Gölgen neyi görsem neyi sevsem neye baksam

Aguşum açık,rengim uçuk, kalbim ışıksız
Karşımda günün çehresi bir yaslı çatık kız
Hüsnün o kadar taze ki sevgim yakışıksız

Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Cemâlî Nâbedit
Makam: Muhayyer Kürdi
Usûl: Serbest - Sofyan
Seslendiren: Ahat Uruk

Acemkürdi Saz Semaisi Muallim İsmail Hakkı Bey


Acemkürdi Saz Semaisi (Muallim İsmail Hakkı Bey)

Makam: Acemkürdi
Usûl: Aksak Semai

Artık yeşerecek bir dalım yok


Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok
Artık yeşerecek bir dalım yok

Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da
Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de

Paydos mutluluğa paydos artık
Kaderim gülse de hoş gülmese de
Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de.

Beste: Necdet Tokatlıoğlu
Güfte: Türkân Ateş
Makam: Muhayyer Kürdî
Usûl: Sofyan
Seslendiren: Esra İçöz

Elbet bir gün buluşacağız


Elbet bir gün buluşacağız
Elbet bir gün buluşacağız

Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
İkimizin de saçları ak
Öyle durup bakışacağız

Belki bir deniz kenarında
El ele maziyi konuşacağız
Benim içimde yanan ateş var
Sevgilim ne zaman buluşacağız.

Beste: Mustafa Seyran
Güfte: Mustafa Seyran
Makam: Muhayyer Kürdî
Usûl: Semâî
Seslendirenler: Tuğçe Becerikli - Bahadır Özüşen

Ankara rüzgarı


Ankara Rüzgarı
Ankara Rüzgarı
Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı
İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına
İçli sesin ah ne kadar açtı gönül yasını
Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına

Söyledim aşkımı ben, Ankara rüzgarına
Olmadı kaldı benim her hevesim yarına
Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına

Önce biraz gülecek, kalbe ümit katacak
Söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak
Sev diyecek, sevmeyecek, belki de ağlatacak

Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına

Söyledim aşkımı ben, Ankara rüzgarına
Olmadı kaldı benim her hevesim yarına
Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına.

Beste: Gündoğdu Duran
Güfte: Gündoğdu Duran
Makam: Muhayyerkürdi
Usûl: Nim Sofyan
Seslendiren: Nesrin Sipahi

Bir garip yolcuyum hayat yolunda

Bir garip yolcuyum hayat yolunda

Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben

Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş

Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben

Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş.

Beste: Yıldırım Gürses
Makam: Muhayyer Kürdî
Güfte: Nim Sofyan
İcra: Yıldırım Gürses

Bu yerler ne füsunkârdı


Bu yerler ne füsunkardı
Bu yerler ne füsnkardı
Bu yerler ne füsunkardı

Bu yerler ne füsunkardı
Bağında gül sümbül vardı
Sevda bülbül aşk bahardı
Şimdi saray değil serap
Gönlüm gibi ıssız harap

Bir zamanlar dalında şakıyan bendim
Su gibi oynaktım gül gibi şendim
Nağmeler dinledim güldüm eğlendim
Bağrıma gözyaşı doluyor şimdi
Bu mateme eğilsene
Aşk bir yalan değil de ne
Hazanda gel gülşene
Solan baharı an gönül
O hatırayla yan gönül.

Beste: Sadettin Kaynak
Makam: Hicaz
Usûl: Düyek
Seslendiren: Çiğdem Yarkın

Sana ey cânımın cânı efendim


Sana ey cânımın cânı efendim
Sana ey cânımın cânı efendim

Sana ey cânımın cânı efendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim
Benim nevres nihâl-i ser bülendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim.

Beste:     Rahmi Bey
Makam: Kürdîli Hicazkâr
Usûl: Curcuna
Seslendiren: Ayşe Taş

Sen hep beni mazideki halimle tanırsın


Sen hep beni mazideki halimle tanırsın
Sen hep beni mazideki halimle tanırsın

Sen hep beni mazideki halimle tanırsın
Hâlâ bilirim aşk ile bekler inanırsın
Hep böyle siyah saçlı ve hülyalı sanırsın
Hâlâ bilirim aşk ile bekler inanırsın.

Beste: Selâhattin İnal
Güfte: Hikmet Şinâsi Önol
Makam: Hicaz
Usûl: Curcuna
Seslendiren: Vedat Kaptan Yurdakul (CD)

Hicaz Peşrev

Hicaz Peşrev (Refik Fersan)

Hicaz Saz Semaisi


Hicaz Saz Semaisi (Refik Talat Alpman)

Hicaz Saz Semaisi
Beste: Refik Talat Alpman
İcra: NeverEndalusia Trio

Develer katar katar

 
Develer katar katar (Tahir Türkü)
Develer katar katar yayladan iner
Yaylanın kızları şehire gider

Şehire giren köy kızları
Allanır pullanır yâr bulup gider

Saçları örgülü, başında yâr gülü
Şakladıkça andırır bülbülü
Yâr kızı, köy kızı, yaylanın şen kızı hey

Develer küme küme yayladan geçer
Yaylanın kızları buz kırıp içer

Buz kırıp içen köy kızları
Allanır pullanır yâr bulup seçer

Saçları örgülü, başında yar gülü
Şakladıkça andırır bülbülü
Yâr kızı, köy kızı, yaylanın şen kızı hey

Makam: Tahir Türkü
Usûl: Sofyan
Seslendiren: Safiye Ayla

Tâhir Bûselik Peşrev

 
Tâhir Bûselik Peşrev (Kemanî Rızâ Efendi)

Sebep sensin gönülde ihtilâle

Sebeb sensin gönülde ihtilâle
Sebep sensin gönülde ihtilâle

Sebep sensin gönülde ihtilâle
Sürüklersin beni sonsuz melâle
Bilirsin müptelâyım ben ezelden
Belâyı âteşe belki hayâle

Senin cevrin senin zulmünle şâdım
N'için durun figân-ı şule zâdım
Benim sensin bu alemde muradım
Düşürsen de beni sonsuz melâle.

Beste: Mustafa Nâfiz Irmak
Güfte: Râtip Aşir - Mustafa Nâfiz Irmak
Makam: Şevkefzâ
Usûl: Curcuna
Seslendiren: Sabite Tur Gülerman

Küçüksuda gördüm seni gözlerinden bildim seni


Küçüksuda gördüm seni
Küçüksuda gördüm seni gözlerinden bildim seni

Küçüksu'da gördüm seni
Gözlerinden bildim seni
İnkar etmem sevdim seni
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden

İnce beli sarmayınca
Gonca gülü dermeyince
Ya sen ya ben ölmeyince
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden

Beste: Tanbûri Mustafa Çavuş
Makam: Şehnaz Büselik
Usül: Aksak
Seslendiren: Burcu Ada

Ah eden kimdir bu saat kuytuda

 
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Sustu bülbüller hıyaban uykuda
Şimdi ay bir serv-i sîmîndir suda
Esme ey bâd esme cânân uykuda.

Beste: Hüseyin Mayadağ
Güfte: Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Makam: Şedaraban
Usûl: Düyek
Seslendiren: Prof. Alâeddin Yavaşça

Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim

 
Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim
Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim
Bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim
Aşk olmasa gönlümde tehammül mü ederdim
Bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim.

Beste: Emin Ongan
Güfte: Hilmi Soykut
Makam: Sûznâk
Usûl: Aksak
Seslendiren: Elif Özer

Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor

 
Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor

(Ah) Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor
Havlet-i ülfete bir şem-i şebistân geliyor
Perçem-i zîver-i dûş u nigehi âfet-i hûş
Dil-i sevdâzedeye silsile cünbân geliyor.

Beste: Sultan III. Selim (İlhâmî)
Güfte: Esâd Efendi (Bağdatlı)
Makam: Sûzidilârâ
Usûl: Yürük Semâî

Her bir bakışında neşe buldum

Her bir bakışında neşe buldum
Her bakışında neşe buldum

Her bakışında neş’e buldum
Ben gözlerinin esîri oldum
Tîr-i nigehinle âh vuruldum
Ben gözlerinin esîri oldum.

Beste: Tanbûri Ali Efendi
Makam: Suzidil
Usûl: Aksak
Seslendiren: Bekir Sıdkı Sezgin

Yâr hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır

 
Yâr hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır

Yâr hemîşe dilde sühan, elde saz kârımdır
Terâne-sence-i nev-âgaaz gam-küsârımdır
Makaam-ı Rast'dan ifrâz, ehl-i sevdâya
Benim bu beste-i zencîr ber-güzârımdır.

Beste: Tabî Mustafa Efendi
Güfte: Tabî Mustafa Efendi
Makam: Sazkâr
Usûl: Zincir
Seslendiren: Bülent Ersoy

Pençgah Mevlevi Ayini

Pençgah Mevlevi Ayini

Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemen

 
 Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemen


Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be çemen
Nukuuş-ı mevc kılar cû-be-cû çemen-be-çemen
O serv-i dikeşe gayetle iştiyakından
Dizildi câm-ü sürahi sebû çemen-be-çemen.

Beste: Ebûbekir Ağa
Makam: Nühüft
Usûl: Yürük Semâî

Ey gözleri âhû misal

 
Ey gözleri âhû misal
Ey gözleri âhu misal
Çeşm-i felek görmek muhâl
Esmerde böyle ruyî al
Yandım efendim bî mecal

Müjganların tığı çeker
Ebrulerın cânâ kıyar
Taşdan olsa adem meğer
Yandım efendim bî mecal.

Beste: Rifat Bey
Makam: Neveser
Usûl: Ağır Düyek

Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne

Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Ben yürürüm yâne yâne
Aşk boyadı beni kâne
Ne âkilem ne dîvâne
Gel gör beni aşk n'eyledi

Aşkın beni mest eyledi
Aldı gönlüm hast(a)'eyledi
Öldürmeye kast eyledi
Gel gör beni aşk n'eyledi

Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk n'eyledi

Ben Yûnus'û bîçâreyim
Dost elinden âvâreyim
Baştan ayağa yâreyim
Gel gör beni aşk n'eyledi.

Beste: Selâhattin Pınar
Güfte: Yunus Emre
Makâm: Nevâ
Usûl: Sofyân

Batan gün kana benziyor


Batan gün kana benziyor
Batan gün kana benziyor

Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
esmerim vay vay
Ah ediyor bir gül için
Şu bülbül bana benziyor
Vay benim garip gönlüm
Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
esmerim vay vay
Düşman değil sevda açtı
Sînemdeki yareleri
Vah benim garip gönlüm.

Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Necdet Rüştü Efe
Makam: Muhayyer
usûl: Curcuna
Seslendiren: Müzeyyen Senar

Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben

Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben
 Dudaklarında arzu kollarında yanlız ben
Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim

Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben
Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben
Benliğinde yalnız ben ben olayım sevgilim

Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben
Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim.

Beste: Sâdettin Öktenay
Güfte: Sevim Yücealp
Makam: Kürdi
Usûl: Nim Sofyan
İcra: Ayşen Birgör

Talihin elinde oyuncak oldum

Talihin elinde oyuncak oldum

Talihin elinden oyuncak oldum
Kader böyle imiş buymuş alın yazım
Zalim elinden sarardım soldum
Şimdi gönlü kırık yaralı kuşum

Ömrümce gülmedim yanarım inan buna
İsterim artık kader gülsün bana
Gençliğim geçti yazık ızdıraplar içinde
Acaba bir gün acaba bir gün gülecek miyim

Sensiz geçen günler karanlık gecedir
Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir
Beklerim yolunu ömür boyunca
Adın dilimde her an bir hecedir.

Beste: Arif Sâmi Toker
Makam: Hüzzam
Usûl: Düyek
Seslendiren: Mualla Mukadder

Kara bulutları kaldır aradan


Kara bulutları kaldır aradan
Kara bulutları kaldır aradan

Kara bulutları kaldır aradan
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Ne kadar özenmiş seni yaradan
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Dilinden anlayan bülbül az olur
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Sen gelmezsen bahar geçer yaz olur
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel.

Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Ramazan Gökalp Arkın
Makam: Karcığar
Usûl: Aksak
Seslendiren: Sabite Tur Gülerman

Etme beyhûde figan vazgeç gönül

Etme beyhûde figan vazgeç gönül
 Etme beyhûde figan vazgeç gönül
Gel bu sevdadan hemen vazgeç gönül
Olmasın halin yaman vazgeç gönül
Gel bu sevdadan hemen vazgeç gönül.

Beste: Rahmi Bey
Güfte: Recâizâde Mahmut Ekrem
Makam: Isfahan
Usûl: Curcuna
Seslendiren: Safiye Ayla

Biraz kül biraz duman o benim işte

 
Biraz kül biraz duman o benim işte
Biraz kül, biraz duman o benim işte
Kerem misali yanan o benim işte
İnanma gözlerine ben ben değilim
Beni sevdiğin zaman o benim işte.

Beste: Avni Anıl
Güfte: Ümit Yaşar Oğuzcan
Makam: Nihavend
Usûl: Düyek - Semâî
Seslendiren: Nesrin Sipahi

Biraz kül biraz duman

 
Biraz kül biraz duman
Biraz kül, biraz duman o benim işte
Kerem misali yanan o benim işte
İnanma gözlerine ben ben değilim
Beni sevdiğin zaman o benim işte.

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Ümit Yaşar Oğuzcan
Makam: Nihavend
Usûl: Aksak
Seslendiren: Münir Nurettin Selçuk

Âheste çek kürekleri mehtab uyanmasın

 
Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın

Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Bir âlem-i hayale dalan âb uyanmasın
Âğuş-i nev-baharda hâbidedir cihan
Sürsün sabah-ı haşre kadar hâb uyanmasın
Dursun bu musiki-i semâvi içinde sâz
Ley'li tarabda bir dahi mızrap uyanmasın
Ey gül sükûta varmayı emreyle bülbüle
Gülşende mest-i zevk olan ahbap uyanmasın
Değmez Kemal uyanmaya ikmal-i ömr üçün
Varsın bu uykudan dil-i bitâp uyanmasın.

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Uşşak
Form: Gazel
Seslendiren: Münir Nurettin Selçuk


O kadın ah o kadın

 
O kadın ah o kadın
Demedim hiç ona Kimsin ve nesin sen ne adın
Niye yıllarca hayâlimde süründün yaşadın
O kadın ah o kadın ah o kadın ah o kadın
Niye kahrın bana düşmüş niye ellerle tadın
Niye yıllarca hayâlimde süründün yaşadın
O kadın ah o kadın ah o kadın ah o kadın

Beste: Râkım Elkutlu
Güfte: Orhan Rahmi Gökçe
Makam: Kürdîli Hicazkâr
Usûl: Aksak
Seslendiren: Münir Nurettin Selçuk


Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın


Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın

Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı
Beni sensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın.

Beste: Münir Nûrettin Selçuk
Güfte: Ümit Yaşar Oğuzcan
Makam: Kürdîli Hicazkâr
Makam: Düyek
Seslendiren: Münir Nûrettin Selçuk

Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül

 
Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül
Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül
Âteş-i hicrân ile sûzân mı oldun ey gönül
Yâr ile dilşâd iken giryân mı oldun ey gönül
Âkıbet düştün dile destân mı oldun ey gönül

Beste: Civan Ağa
Makam: Hüseyni
Usûl: Aksak
Seslendiren: Çiğdem Kırömeroğlu Yarkın

Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını

 
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını
Neden ya rağbet etmemek dağıtmağa sehâbını
Gönül beğendi sevdi pek hitâbını cevâbını
İç imdi iç şarabını ko bir yana hicâbını
Aç imdi aç nikâbını ayân et âfıtâbını.

Beste: Rahmi Bey
Güfte: Recâizâde Mahmut Ekrem
Makam: Nihavend
Usûl: Yürük Semâî - Curcuna
Seslendiren: Melihat Gülses

Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını

Dilimi bağlasalar anmasam hiç adınıDilimi bağlasalar anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar görmezsem hiç yüzünü
Elimi bağlasalar tutmazsam ellerini
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni

Dünyamı karartsalar unutmam için seni
Büyüler yaptırsalar sevmemem için seni
Gurbete gönderseler kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

Beste: Selâhattin Altınbaş
Güfte: Arslan Tunçata
Makam: Hüzzam
Usûl: Düyek
Seslendiren: Behiye Aksoy

Koklasam saçlarını tâ fecre kadar

Koklasam saçlarını tâ fecre kadar

Koklasam saçlarını bu gece tâ fecre kadar
Acı duysam gözünün rengine dalsam da senin
Kanatır rûhumu mâzîde kalan hâtırâlar
Doyamam ömrüme ben kalbini çalsam da senin.

Beste: Artaki Candan
Güfte: Mustafa Nâfiz Irmak
Makam: Nihavend
Usûl: Aksak
Seslendiren: Bekir Ünlüataer

Rûhuma gecenin mâtemi doldu

Rûhuma gecenin mâtemi doldu
Rûhuma gecenin mâtemi doldu
Ben şimdi derdimle bir kırık ney'im
Ümidim kırıldı, bir hayâl oldu
Kimsesiz yollarda kalan gölgeyim

Bilmem ki derdimi kime yanayım
Kime yalvarayım âh kimi anayım

Bir zaman benim de bahârım vardı
Gülerdim, içimde güller açardı
Şimdi herşey bitti, gönlüm karardı
Kimsesiz yollarda kalan gölgeyim.

Beste: Sâdettin Kaynak
Güfte: Mustafa Nâfîz Irmak
Makâm: Nihâvend
Usûl: Düyek
Seslendiren: Bekir Sıtkı Sezgin

Endülüste Raks, Zil Şal ve Gül


Endülüste Raks
Endülüste Raks
Endülüste Raks

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir

Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü
Göğsünde yosma Gırnata'nın en güzel gülü

Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir
İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir

Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi
Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi

Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli
Şeytan diyor ki, sarmalı, yüz kerre öpmeli

Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle,
Her kalbi dolduran zile, her sineden: Ole!

Beste: Münir Nûrettin Selçuk
Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Kürdîli Hicazkâr
Usûl: Yürük Semâî
Seslendiren: Canan Sezgin Geylan - Yahya Geylan